Flag of Ukraine

Демократія, права людини та врядування

Language: English | Ukrainian

USAID допомагає Україні у її подальшому просуванні шляхом демократичного розвитку. У співпраці з парламентами України та АР Крим, Агентство сприяє вдосконаленню законодавчого процесу, його підзвітності та ширшому залученню громадян до законотворчої діяльності. Програми USAID підтримують зміцнення правової держави за рахунок кращої підзвітності та незалежності судової влади, а також допомоги у розбудові мережі правозахисних організацій та юридичних клінік, які забезпечують кращий доступ громадян до правосуддя у сферах охорони здоров'я, трудових та майнових прав.

Неодмінним елементом збереження та розвитку демократії в Україні є громадянське суспільство. USAID підтримує розбудову потенціалу громадських організацій до того, щоб ефективно впливати на державну політику та процеси ухвалення рішень. У рамках допомоги незалежним медіа, Агентство сприяє підвищенню рівня журналістської етики та професіоналізму, а також моніторингових функцій ЗМІ. Окрім того, USAID надає адресну допомогу, що сприяє проведенню вільних і справедливих виборів, водночас підтримуючи заходи, які забезпечують вищий рівень підзвітності політичних партій та виборних посадовців перед громадянами України.

Поточні проекти

Проект «Справедливе правосуддя»
Chemonics International, Inc.
1 жовтня 2011 року – 30 вересня 2016 року
www.fair.org.ua/

USAID сприяє процесам законодавчого, нормативного та інституційного реформування судової влади, що мають створити основу для більш незалежної діяльності судів та їх кращої підзвітності громадянам. Проект «Справедливе правосуддя» зміцнює підзвітність та прозорість ключових судових установ; допомагає наближенню нормативно-правової бази судівництва до світових і європейських стандартів; допомагає зміцнити професіоналізм та ефективність українських судових органів; підтримує організації громадянського суспільства у проведенні моніторингу судової реформи. Проект «Справедливе правосуддя» надає підтримку у підготовці проектів законів та регуляцій пропонує критичний аналіз чинної законодавчої бази та процедур; надає допомогу Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у запровадженні нової системи відбору кандидатів на суддівські посади та дисциплінарних санкцій щодо суддів; сприяє Національній школі суддів у розробці, впровадженні та оцінці навчальних програм для суддів; здійснює експертний супровід діяльності робочих груп, проведення конференцій та круглих столів з питань судової реформи. В рамках цього проекту USAID також підтримує діяльність організацій, задіяним у сферах моніторингу та оцінки роботи судів, просвіти громадян щодо процедур діяльності судової влади, а також правозахисної діяльності, пов’язаної з питаннями судової реформи.

Розвиток громадянського суспільства
Pact
1 жовтня 2008 року – 30 вересня 2014 року
uniter.org.ua/

Програма USAID у сфері розвитку громадянського суспільства сприяє розвитку громадської активності, надає імпульс реформам та допомагає формуванню стабільного громадського сектору. Програма «Об’єднаймося заради реформ» (UNITER) працює над зміцненням організаційного потенціалу провідних українських громадських організацій (ГО) та лідерів місцевих громад, аби вони могли краще представляти інтереси громадян та сприяти просуванню реформ на основі більш ефективної правозахисної діяльності, моніторингу та громадської активності. Програма допомагає ГО розширювати участь громадян у виробленні державної політики, сприяє розбудові нормативно-правової бази діяльності громадянського суспільства, зміцненню інституційної та фінансової самостійності ГО у всіх регіонах України.

Розвиток ЗМІ
Internews Network
1 жовтня 2011 року – 30 вересня 2016 року
www.umedia.kiev.ua/

Проект «ЗМІ в Україні» (У-Meдіа) підтримує діяльність у рамках медіа-сектору, спрямовану на захист свободи слова, покращення середовища, у якому працюють ЗМІ, створення можливостей для впровадження нових та інноваційних методів їх роботи, а також на підвищення здатності лідерів громадських медіа-організацій більш ефективно представляти інтереси своїх спільнот. Шляхом надання грантів та проведення навчальних заходів, призначених для розбудови цього потенціалу, проект допомагає підвищити якість роботи місцевих ЗМІ та проведення журналістських розслідувань, сприяє використанню нових медіа-технологій, надає юридичну підтримку журналістам і засобам масової інформації, а також підтримує створення державно-приватних партнерств.

Сприяння забезпеченню прав робітників та профспілок
Американський центр міжнародної профспілкової солідарності (Центр солідарності)
Лютий 2011 року – Лютий 2016 року

У партнерстві з незалежними та демократичними профспілками, Центр солідарності сприяє захисту й зміцненню прав робітників на вільне об'єднання, укладення колективних договорів для забезпечення кращих умов праці, участь у законодавчому процесі та демократичному розвиткові України. З цією метою він підтримує реалізацію цілої низки програм та ініціатив, включаючи діяльність Центру прав робітників, який забезпечує надання їм безоплатної юридичної допомоги, проведення організаційних та інформаційних заходів у різних секторах економіки з метою реалізації права робітників на вільне об'єднання, а також правозахисну діяльність, що має сприяти вдосконаленню норм трудового та іншого законодавства й інших механізмів захисту прав робітників у відповідності до стандартів Міжнародної організації праці.

Програма «Політичний процес в Україні»
Consortium for Elections and Political Process Strengthening
1 жовтня 2009 року – 1 квітня 2016 року
www.ndi.org
www.iri.org
www.ifes.org

Програми USAID підтримують впровадження тих політичних процесів, які забезпечують більш представницьке та підзвітне врядування. Відповідні заходи включають проведення навчальних програм для активістів політичних партій і місцевих виборних керівників, що має сприяти їх спілкуванню з громадськими об'єднаннями та активними громадянами, а також допомогу в розробці правозахисних заходів під проводом громадських організацій, у центрі уваги яких перебувають питання виборчого та політичного процесу. У 2012 р., як і раніше, USAID надавало підтримку широкій низці зацікавлених сторін у просуванні реформ виборчого законодавства та моніторингу його застосування, а також співпрацювало з ЦВК у зміцненні її потенціалу до підготовки членів виборчих комісій.

Боротьба з торгівлею людьми
Міжнародна організація з міграції
20 липня 2004 року – 1 січня 2018 року
www.iom.int

Мета цього проекту полягає у скороченні обсягів торгівлі людьми в Україні шляхом поступової передачі послуг потерпілим (реєстрація, направлення, реінтеграційна допомога) під повну оруду української сторони. Діяльність проекту передбачає заходи зі зміцнення національного механізму взаємодії установ, задіяних у справі допомоги потерпілим від торгівлі людьми, розширення участі громадських організацій-надавачів допомоги у діяльності цього механізму, а також сприяння поступовому підвищенню обсягів державного фінансування заходів на протидію торгівлі людьми.

Внутрішнє спостереження за політичними процесами в Україні
Всеукраїнська громадська організація «Громадянська мережа ОПОРА»
1 січня 2014 року – 1 січня 2017 року
www.oporaua.org/

Проект має на меті сприяти вдосконаленню виборчих процесів в Україні та їх нормативно-правової бази, аби вони краще відображали волю українського народу. До шляхів досягнення цієї мети належать: підвищення рівня доброчесності при проведенні виборів завдяки внутрішньому спостереженню, допомога у розробці й впровадженні відповідних нормативно-правових актів, які повинні бути прозорими, забезпечувати залучення якнайширших верств суспільства та відповідати європейським стандартам, а також вдосконалення організаційно-технічного потенціалу Громадянської мережі ОПОРА.

Програма реформування виборчого законодавства України
International Foundation for Electoral Systems (IFES)
Квітень 2011року – Квітень 2016 року

Програма має на меті сприяти зміцненню ролі громадянського суспільства у розвитку та впровадженні законодавства, яке має стосунок до виборів. У співпраці з Європейським Союзом, Венеціанською комісією та ОБСЄ, «Міжнародна фундація виборчих систем» (IFES) підтримує просування законодавства, яке цілком відповідало б міжнародним стандартам та оптимальній практиці, допомагає громадянському суспільству у його правозахисній діяльності, а також пропонує широкому колу зацікавлених сторін в Україні та поза її межами інформацію та можливості для обговорення питань виборчого законодавства. Ще одним завданням програми є надання технічної допомоги Центральній виборчій комісії – передусім аби сприяти зміцненню її спроможності до підготовки членів виборчих комісій.

Програма сприяння зовнішньому тестуванню в Україні (USETI)
American Councils for International Education
Травень 2013 року – Грудень 2015 року
www.useti.org.ua

Альянс Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні працює над створенням коаліції на підтримку зовнішнього незалежного оцінювання знань (ЗНО) при вступі до вишів, об’єднуючи все ширше коло прибічників ЗНО, до якого належать вчителі та викладачі, громадські організації, а також батьки, які розуміють переваги від впровадження системи вступу, де основним критерієм є знання та здібності самих абітурієнтів.
Метою роботи Альянсу є підвищення прозорості системи вищої освіти України при відборі абітурієнтів до бакалаврату та інших ступенів вищої освіти.

Інклюзивна освіта: крок за кроком
Всеукраїнський фонд «Крок за кроком»
1 грудня 2013 року – 28 лютого 2015 року
http://www.ussf.kiev.ua

Мета цього проекту полягає у підвищенні навчальних і соціальних навичок дітей з особливими потребами шляхом допомоги у їх інтеграції до звичайних навчальних і виховних процесів у загальноосвітній школі. Проект має вдосконалити засоби підтримки життєдіяльності таких дітей у шкільному середовищі, покращити навички батьків, які мають дітей з особливими потребами, фаховий потенціал вчителів і методистів, які працюють з такими дітьми, а також підвищити рівень обізнаності з цими питаннями працівників місцевих управлінь освіти. Він передбачає проведення навчальних заходів на базі шести Інклюзивних ресурсних центрів, створених спільно з психолого-медико-педагогічними консультаціями та інститутами післядипломної педагогічної освіти.

RADА: підзвітність, відповідальність, демократичність
Фонд «Східна Європа»
25 листопада 2013 року – 24 листопада 2018 року

Програма RADA має сприяти подальшому зміцненню дієвої і незалежної законодавчої влади в Україні та ширшій участі громадян у процесах розробки державної політики. До конкретних завдань програми належать допомога народним депутатам у розбудові відносин з виборцями та вдосконаленні своїх представницьких функцій, розширення заходів громадської просвіти та моніторингу діяльності народних депутатів, що має забезпечити їхню кращу підзвітність, а також сприяння вищому рівню незалежності парламенту за рахунок більш досконалого дотримання норм його діяльності.

Навчальні програми професійного зростання
World Learning/Project Harmony/Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні
3 квітня 2013 року – 2 квітня 2018 року
http://ptp.ceume.org.ua/

Проект «Навчальні програми професійного зростання» має допомогти реалізації стратегічного бачення Місії USAID на підтримку стабільної, демократичної та заможної України, яка інтегрована до Європи. Він спрямований на те, щоб забезпечити передачу громадянам України нових знань, навичок та підходів, аби сприяти покращенню політичного, суспільного й економічного середовища у країні та підтримати формування мережі фахівців, рівень знань і методи діяльності яких відповідають оптимальній міжнародній практиці.

Проект пропонує підприємцям, посадовцям місцевої влади, лідерам громадських об'єднань, спеціалістам у сфері освіти, медицини, бізнесу та охорони довкілля можливості для практичного навчання та стажування у США і Європі. При цьому семінари, відвідання організацій і підприємств та зустрічі з американськими і європейськими спеціалістами поєднуються з програмами практичного стажування на робочому місці.

Last updated: September 16, 2014

Share This Page