Flag of Ukraine

ДЕМОКРАТІЯ, ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ВРЯДУВАННЯ

Language: English | Ukrainian

USAID допомагає Україні у її подальшому просуванні шляхом демократичного розвитку. У співпраці з парламентами України та АР Крим, Агентство сприяє вдосконаленню законодавчого процесу, його підзвітності та ширшому залученню громадян до законотворчої діяльності. Програми USAID підтримують зміцнення правової держави за рахунок кращої підзвітності та незалежності судової влади, а також допомоги у розбудові мережі правозахисних організацій та юридичних клінік, які забезпечують кращий доступ громадян до правосуддя у сферах охорони здоров'я, трудових та майнових прав.   

Неодмінним елементом збереження та розвитку демократії в Україні є громадянське суспільство. USAID підтримує розбудову потенціалу громадських організацій до того, щоб ефективно впливати на державну політику та процеси ухвалення рішень. У рамках допомоги незалежним медіа, Агентство сприяє підвищенню рівня журналістської етики та  професіоналізму, а також моніторингових функцій ЗМІ. Окрім того, USAID надає адресну допомогу, що сприяє проведенню вільних і справедливих виборів, водночас підтримуючи заходи, які забезпечують вищий рівень підзвітності політичних партій та виборних посадовців перед громадянами України.

Поточні проекти

Проект «Справедливе правосуддя»
Chemonics International, Inc.
1 жовтня 2011 року – 30 вересня 2016 року
www.fair.org.ua/

USAID сприяє процесам законодавчого, нормативного та інституційного реформування судової влади, що мають створити основу для більш незалежної діяльності судів та їх кращої підзвітності громадянам. Проект «Справедливе правосуддя» зміцнює підзвітність та прозорість ключових судових установ; допомагає наближенню нормативно-правової бази судівництва до світових і європейських стандартів; допомагає зміцннити професіоналізм та ефективність українських судових органів; підтримує організації громадянського суспільства у проведенні моніторингу судової  реформи. Проект «Справедливе правосуддя»  надає підтримку у підготовці проектів законів та регуляцій пропропонує критичний аналіз чинної законодавчої бази та процедур; надає допомогу Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у запровадженні нової системи відбору кандидатів на суддівські посади та дисциплінарних санкцій щодо суддів; сприяє Національній школі суддів у розробці, впровадженні та оцінці навчальних програм для суддів; здійснює експертний супровід діяльності робочих груп, проведення конференцій та круглих столів з питань судової реформи. В рамках цього проекту USAID також підтримує діяльність організацій, задіяним у сферах моніторингу та оцінки роботи судів, просвіти громадян щодо процедур діяльності судової влади, а також правозахисної діяльності, пов’язаної з питаннями судової реформи.

Проект «Правова країна»
Management Systems International
5 травня 2010 року – 4 травня 2014 року
pravovakrayina.org.ua/

USAID допомогає у розширенні доступу громадян України до правосуддя у сферах трудових відносин, охорони здоров'я та захисту майнових прав. Це здійснюється шляхом розбудови системи безоплатних юридичних послуг та допомоги правозахисним і юридичним організаціям у підвищенні результативності їх роботи. Проект «Правова країна» сприяє розбудові Всеукраїнської Коаліції з надання безоплатної правової допомоги, яка включає три тематичні мережі й об’єднує студентські юридичні клініки, правозахисні громадські організації та приватних правників з метою надання громадських консультацій і забезпечення представництва інтересів тих громадян, які належать до вразливих верств населення, і чиї права не є належним чином захищені. З метою розширення доступу до правосуддя в Україні, Коаліція та її мережі співпрацюють з приватними правниками та регіональними підрозділами Міністерства юстиції з надання правової допомоги. Ще одним завданням Коаліції є проведення інформаційних та просвітницьких заходів у сфері прав громадян та їхнього захисту. В рамках проекту «Правова країна» діє система направлень, яка дає громадянам змогу звернутися до правників у будь-якому регіоні країни та отримати якісну юридичну допомогу. Проект також налагоджує співпрацю з приватними юридичними фірмами, бізнесом та представниками судової влади з метою впровадження у правничій спільноті України культури безоплатних юридичних послуг.

Розвиток громадянського суспільства
Pact
1 жовтня 2008 року – 30 вересня 2014 року
uniter.org.ua/

Програма USAID у сфері розвитку громадянського суспільства сприяє розвитку громадської активності, надає імпульс реформам та допомагає формуванню стабільного громадського сектору. Програма «Об’єднаймося заради реформ» (UNITER) працює над зміцненням організаційного потенціалу провідних українських громадських організацій (ГО) та лідерів місцевих громад, аби вони могли краще представляти інтереси громадян та сприяти просуванню реформ на основі більш ефективної правозахисної діяльності, моніторингу та громадської активності. Програма допомагає ГО розширювати участь громадян у виробленні державної політики, сприяє розбудові нормативно-правової бази діяльності громадянського суспільства, зміцненню інституційної та фінансової самостійності ГО у всіх регіонах України.

Розвиток ЗМІ
Internews Network
1 жовтня 2011 року – 30 вересня 2016 року
www.umedia.kiev.ua/

Проект «ЗМІ в Україні» (У-Meдіа) підтримує діяльність у рамках медіа-сектору, спрямовану на захист свободи слова, покращення середовища, у якому працюють ЗМІ, створення можливостей для впровадження нових та іноваційних методів їх роботи, а також на підвищення здатності лідерів громадських медіа-організацій більш ефективно представляти інтереси своїх спільнот. Шляхом надання грантів та проведення навчальних заходів, призначених для розбудови цього потенціалу, проект допомагає підвищити якість роботи місцевих ЗМІ та проведення журналістських розслідувань, сприяє використанню нових медіа-технологій, надає юридичну підтримку журналістам і засобам масової інформації, а також підтримує створення державно-приватних партнерств.    

Програма «Політичний процес в Україні»
Consortium for Elections and Political Process Strengthening
1 жовтня 2009 року – 1 квітня 2016 року
www.ndi.org
www.iri.org
www.ifes.org

Програми USAID підтримують впровадження тих політичних процесів, які забезпечують більш представницьке та підзвітне врядування. Відповідні заходи включають проведення навчальних програм для активістів політичних партій і місцевих виборних керівників, що має сприяти їх спілкуванню з громадськими об'єднаннями та активними громадянами, а також допомогу в розробці правозахисних заходів під проводом громадських організацій, у центрі уваги яких перебувають питання виборчого та політичного процесу. У 2012 р., як і раніше, USAID надавало підтримку широкій низці зацікавлених сторін у просуванні реформ виборчого законодавства та моніторингу його застосування, а також співпрацювало з ЦВК у зміцненні її потенціалу до підготовки членів виборчих комісій.

Боротьба з торгівлею людьми
International Organization for Migration
20 липня 2004 року – 31 грудня 2013 року
www.iom.int

Проект спрямований на зменшення торгілі людьми в Україні шляхом підвищення обізнанності з цією проблемою владних структур, територіальних громад та постачальників послуг, їх залюченню до активної протидії незаконному торгівлі людьми та надання допомоги жертвам торгівлі людьми. Ще однією метою програми USAID є допомога у розвитку експертного потенціалу та розповсюдження кращих міжнародних підходів до подолання цього явища, надання інформації та мотивації представникам груп ризику з тим, щоб вони могли захистити себе, а також допомога потерпілим та забезпечення їхньої реабілітації. Завдяки цьому проекту покращується робота уряду України та громадянського суспільства у стійкому протистоянні торгівлі людьми, а також надається допомога постраждалим від торгівлі людьми в рамках Державної цільової програми, практичним втіленням якої є Національний механізм взаємодії суб’єктів, що здійснюють відповідні заходи.

Внутрішнє спостереження за парламентськими виборами 2012 р.
Всеукраїнська громадянська мережа "ОПОРА"
22 серпня 2012 року – 31 грудня 2013 року
www.oporaua.org/

Реалізована за підтримки USAID програма сприяння внутрішньому спостереженню за ходом виборів народних депутатів України 2012 р. забезпечила оцінку якості та змагальності парламентських виборів з точки зору дотримання міжнародних стандартів. В рамках програми по всій території країни працювали групи довго- та короткотермінових спостерігачів, а у день виборів був проведений критично важливий паралельний підрахунок голосів. У післявиборчий період в рамках програми здійснюється моніторинг діяльності парламенту, що має забезпечити вищий рівень підзвітності політичних партій та виборних посадовців.

Програма реформування виборчого законодавства України
International Foundation for Electoral Systems (IFES)
Квітень 2011року – Квітень 2016 року

Програма має на меті сприяти зміцненню ролі громадянського суспільства у розвитку та впровадженні законодавства, яке має стосунок до виборів. У співпраці з Європейським Союзом, Венеціанською комісією та ОБСЄ, «Міжнародна фундація виборчих систем» (IFES) підтримує просування законодавства, яке цілком відповідало б міжнародним стандартам та оптимальній практиці, допомагає громадянському суспільству у його правозахисній діяльності, а також пропонує широкому колу зацікавлених сторін в Україні та поза її межами інформацію та можливості для обговорення питань виборчого законодавства.  Ще одним завданням програми є надання технічної допомоги Центральній виборчій комісії – передусім аби сприяти зміцненню її спроможності до підготовки членів виборчих комісій.

Програма сприяння зовнішньому тестуванню в Україні (USETI)
American Councils for International Education
Травень 2013 року – Грудень 2015 року
www.useti.org.ua

Альянс Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні працює над створенням коаліції на підтримку зовнішнього незалежного оцінювання знань (ЗНО) при вступі до вишів, об’єднуючи все ширше коло прибічників ЗНО, до якого належать вчителі та викладачі, громадські організації, а також батьки, які розуміють переваги від впровадження системи вступу, де основним критерієм є знання та здібності самих абітурієнтів.
Метою роботи Альянсу є підвищення прозорості системи вищої освіти України при відборі абітурієнтів до бакалаврату та інших ступенів вищої освіти.    
 

Last updated: April 02, 2014

Share This Page