Flag of Ukraine

Демократія, права людини та врядування

Language: English | Ukrainian

USAID допомагає Україні у її подальшому просуванні шляхом демократичного розвитку. У співпраці з парламентом України, Агентство сприяє вдосконаленню законодавчого процесу, його підзвітності та ширшому залученню громадян до законотворчої діяльності. Програми USAID підтримують зміцнення правової держави за рахунок кращої підзвітності та незалежності судової влади, а також допомоги у розбудові мережі правозахисних організацій та юридичних клінік, які забезпечують кращий доступ громадян до правосуддя у сферах охорони здоров'я, трудових та майнових прав.

Неодмінним елементом збереження та розвитку демократії в Україні є громадянське суспільство. USAID підтримує розбудову потенціалу громадських організацій до того, щоб ефективно впливати на державну політику та процеси ухвалення рішень. У рамках допомоги незалежним медіа, Агентство сприяє підвищенню рівня журналістської етики та професіоналізму, а також моніторингових функцій ЗМІ. Окрім того, USAID надає адресну допомогу, що сприяє проведенню вільних і справедливих виборів, водночас підтримуючи заходи, які забезпечують вищий рівень підзвітності політичних партій та виборних посадовців перед громадянами України.

Поточні проекти

Проект «Справедливе правосуддя»
Chemonics International, Inc.
1 жовтня 2011 року – 30 вересня 2016 року
www.fair.org.ua/

USAID сприяє процесам законодавчого, нормативного та інституційного реформування судової влади, що мають створити основу для більш незалежної діяльності судів та їх кращої підзвітності громадянам. Проект «Справедливе правосуддя» зміцнює підзвітність та прозорість ключових судових установ; допомагає наближенню нормативно-правової бази судівництва до світових і європейських стандартів; допомагає зміцнити професіоналізм та ефективність українських судових органів; підтримує організації громадянського суспільства у проведенні моніторингу судової реформи. Проект «Справедливе правосуддя» надає підтримку у підготовці проектів законів та регуляцій пропонує критичний аналіз чинної законодавчої бази та процедур; надає допомогу Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у запровадженні нової системи відбору кандидатів на суддівські посади та дисциплінарних санкцій щодо суддів; сприяє Національній школі суддів у розробці, впровадженні та оцінці навчальних програм для суддів; здійснює експертний супровід діяльності робочих груп, проведення конференцій та круглих столів з питань судової реформи. В рамках цього проекту USAID також підтримує діяльність організацій, задіяним у сферах моніторингу та оцінки роботи судів, просвіти громадян щодо процедур діяльності судової влади, а також правозахисної діяльності, пов’язаної з питаннями судової реформи.

Зміцнення громадянського суспільства в Україні
Pact
1 жовтня 2008 року – 30 вересня 2016 року
uniter.org.ua/

Мета цього проекту, який також відомий під назвою UNITER («Об’єднуємося заради реформ») – сприяти розширенню підтримки та участі громадян у конкретній діяльності громадянського суспільства. Для цього, проект: 1) на широкій суспільній основі проводить ефективні заходи з моніторингу, захисту прав та інтересів громадян; 2) сприяє розширенню суспільної бази організацій громадянського суспільства (ОГС); 4) допомагає ОГС налагодити ширшу співпрацю зі ЗМІ та використання сучасних інформаційних та комунікаційних технологій; 5) здійснює розробку маршрутної карти до забезпечення стабільної діяльності ОГС. Проект UNITER пропагує та підтримує діяльність низки широких громадських коаліцій, які охоплюють значну кількість територіальних громад та регіонів, а також сприяє налагодженню контактів між місцевими та загальнонаціональними ОГС, аби розширити участь громадян у вирішенні питань, що становлять суспільний інтерес. До складу таких коаліцій входять ОГС, ЗМІ, підприємницькі та інші об'єднання, інші організації та активісти, які працюють для досягнення спільної мети. Громадські кампанії, що провадяться за підтримки партнерів коаліцій UNITER, представляють інтереси громадян у таких сферах, як європейська інтеграція України, боротьба з корупцією, проведення виборів, громадянська відповідальність та задіяність громадян у житті суспільства, залучення молоді до громадської діяльності, захист прав людини та забезпечення інклюзивності. Окрім того, програма UNITER підтримує діяльність організацій, орієнтованих на боротьбу з корупцією та здійснення конституційної реформи, а також діяльність коаліцій і проведення кампаній, які сприяють розширенню суспільної бази ОГС, мобілізації суспільної підтримки та налагодженню ефективного діалогу між громадянами, громадянським суспільством, владою, приватним бізнесом та іншими ключовими учасниками процесу реформ.

Проект розвитку спроможності громадянського суспільства в Україні
Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину «Єднання» (ІСАР «Єднання»)
11 липня 2014 року - 10 липня 2019 року
www.isar.net.ua

Проект розвитку спроможності громадянського суспільства покликаний сприяти зміцненню організаційного потенціалу організацій громадянського суспільства (ОГС) України, що дозволить їм більш ефективно обстоювати права й інтереси громадян та здійснювати громадський контроль за діями влади. Для досягнення цієї мети, проект має виконати три основні завдання: 1) сприяти вдосконаленню навичок організаційного розвитку ОГС завдяки механізму NGO Marketplace (система міні-грантів на основі ваучерів, діяльність Інтернет-порталу та проведення регулярних дискусійних заходів з питань розвитку потенціалу ОГС; 2) зміцнити механізм розвитку потенціалу ОГС NGO Marketplace як інструмент, що забезпечує громадянському суспільству допомогу у сфері організаційного розвитку; 3) посилити технічний та організаційний потенціал ІСАР «Єднання» як проміжної допоміжної організації та структури, що здійснює управління механізмом NGO Marketplace.

Створення сприятливого середовища для діяльності громадянського суспільства в Україні
Український незалежний центр політичних досліджень (УНЦПД)
11 липня 2014 року - 10 липня 2019 року
www.ucipr.org.ua

Загальна мета цього проекту полягає в тому, щоб сприяти формуванню кращого законодавчого та стратегічного середовища для діяльності громадянського суспільства, яке вдовольняє його потребам та відповідає європейським стандартам. Для цього проект ставить перед собою три основні завдання: 1) сприяти підвищенню якості законів, що забезпечують діяльність громадянського суспільства, та відповідних заходів державної політики; 2) сприяти підвищенню спроможності державних службовців та самих організацій громадянського суспільства забезпечувати ефективне впровадження цих законів та державної політики; 3) розвивати технічний та організаційний потенціал УНЦПД як лідера та рушійної сили законотворчих заходів у царині громадянського суспільства. Унікальний підхід УНЦПД повинен забезпечити повний цикл вдосконалення законодавчого та адміністративного середовища для розвитку громадянського суспільства у ключових сферах його діяльності. Ця комплексна діяльність передбачає поєднання цілої низки заходів, до числа яких належать аналіз недоліків та можливостей, моніторинг тих проблем, що виникають, розробка пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів та адміністративних процедур, започаткування та очолення правозахисних та інформаційних кампаній і тренінгових програм, а також методологічний супровід і моніторинг застосування ухвалених законів на підтримку розвитку громадянського суспільства.

Розвиток ЗМІ
Internews Network
1 жовтня 2011 року – 30 вересня 2016 року
www.umedia.kiev.ua/

Цей проект, розрахований на п’ять років, сприяє розвитку в Україні вільного, потужного та професійного медіа-сектору, який пропонує широкий спектр корисних новин та інформації, виконує функцію громадського контролю в інтересах суспільства та забезпечує захист свободи слова. Для досягнення цієї мети, проект «У-Медіа» працює над виконанням чотирьох ключових завдань: 1) підтримувати захист і розвиток свободи слова та незалежності ЗМІ; 2) сприяти більшому розмаїттю новинних джерел та підвищенню якості новин; 3) допомагати формуванню більш сприятливого середовища для діяльності ЗМІ та свободи слова; 4) сприяти поліпшенню організаційного потенціалу громадських організацій, які працюють у сфері ЗМІ. Проект адаптує свою діяльність до змін ситуації в Україні, зосереджуючи свої заходи на тому, щоб сприяти більш врівноваженому висвітленню політичних подій по всій державі за рахунок таких інструментів, як створення місцевого контенту, проведення програм обміну, публічні дискусії та Інтернет-трансляції з особливим наголосом на діяльність у Східній та Південній Україні. Місцеві медіа-партнери проекту здійснюють моніторинг ситуації у сфері свободи слова та оприлюднюють інформацію про випадки залякування чи нападів на громадських активістів чи журналістів, про втручання влади у висвітлення політичних подій незалежними ЗМІ, забезпечують правову допомогу та узгоджені дії у відповідь на обмеження свободи преси та порушення громадських прав. Проект «У-Медіа» також докладає зусиль до здійснення програмної діяльності, що має досягти охоплених конфліктом територій Донбасу, де поточні події стають все більшим викликом для перехідних процесів та демократичного майбутнього України. Напередодні виборів Президента та Верховної Ради України, проект сприяв використанню енергії та вимог Євромайдану для забезпечення доброчесності парламентських виборів, вищого рівня громадської підзвітності політичних процесів та їх наближення до потреб суспільства. Конкретні заходи проекту, пов’язані з виборами, мали на меті сприяти збалансованому та об’єктивному висвітленню подій шляхом підвищення частки місцевого медіа-контенту, покращення навичок журналістів (у т.ч. щодо висвітлення виборчого процесу), та включали заходи з залучення виборців до участі у голосуванні – шляхом інформування про проведення дочасних виборів, про кандидатів, теми передвиборчих дискусій та процедури проведення виборів.

Зміцнення фінансової стабільності ЗМІ в Україні, Молдові та Грузії з використанням досвіду країн Вишеградської четвірки
Міжнародний Вишеградський фонд
25 вересня 2013 року
24 вересня 2015 року

Проект покликаний сприяти підвищенню фінансової незалежності медіа-підприємств України, Молдови та Грузії з використанням досвіду країн Вишеградської групи. Для досягнення цієї мети він має виконати низку ключових завдань, до яких належать: розробка карти медіа-підприємств України, Молдови та Грузії; аналіз основних чинників фінансової нестабільності цих підприємств; визначення спільних проблем, пов’язаних з фінансовою нестабільністю; надання рекомендацій щодо розв’язання цих проблем з використанням досвіду країн Вишеградської групи; вироблення низки моделей, що здатні забезпечити підвищення фінансової незалежності медіа-підприємств, а також допомогу у впровадженні цих моделей шляхом проведення відповідних заходів, навчання та стажування.

Сприяння забезпеченню прав робітників та профспілок
Американський центр міжнародної профспілкової солідарності (Центр солідарності)
Лютий 2011 року – Лютий 2016 року

У партнерстві з незалежними та демократичними профспілками, Центр солідарності сприяє захисту й зміцненню прав робітників на вільне об'єднання, укладення колективних договорів для забезпечення кращих умов праці, участь у законодавчому процесі та демократичному розвиткові України. З цією метою він підтримує реалізацію цілої низки програм та ініціатив, включаючи діяльність Центру прав робітників, який забезпечує надання їм безоплатної юридичної допомоги, проведення організаційних та інформаційних заходів у різних секторах економіки з метою реалізації права робітників на вільне об'єднання, а також правозахисну діяльність, що має сприяти вдосконаленню норм трудового та іншого законодавства й інших механізмів захисту прав робітників у відповідності до стандартів Міжнародної організації праці.

Програма «Політичний процес в Україні»
Consortium for Elections and Political Process Strengthening
1 жовтня 2009 року – 1 квітня 2016 року
www.ndi.org
www.iri.org
www.ifes.org

USAID сприяє впровадженню політичних процесів, які забезпечують більш представницьке та підзвітне врядування. Програма «Зміцнення політичного процесу в Україні» має допомогти розв’язанню тих проблем, що нині існують у політичній системі України, шляхом побудови потужніших зв’язків між політичними партіями, громадянами та організаціями громадянського суспільства. Силами організацій-партнерів, USAID забезпечує проведення навчальних заходів та семінарів для активістів політичних партій, представників молоді, жінок, які є кандидатами на виборні посади, лідерів громадянського суспільства та виборних посадовців місцевої влади. Навчання допомагає політичним партіям налагодити краще спілкування з виборцями та громадськими об'єднаннями, виробити політичні платформи на основі сутнісних питань та побудувати тісніші зв’язки з громадянами, а громадським організаціям та активістам – отримати кращі навички для співпраці з учасниками політичного процесу. Програми USAID також сприяють участі жінок у політичному процесі, та підтримують діяльність міжфракційного парламентського об'єднання з гендерних питань. Виконавцями цих програм є Національний демократичний інститут (НДІ), Міжнародний республіканський інститут (МРІ) та Міжнародна фундація виборчих систем (IFES).

Внутрішнє спостереження за політичними процесами в Україні
Всеукраїнська громадська організація «Громадянська мережа ОПОРА»
1 січня 2014 року – 1 січня 2017 року
www.oporaua.org/

Проект має на меті сприяти вдосконаленню виборчих процесів в Україні та їх нормативно-правової бази, аби вони краще відображали волю українського народу. До шляхів досягнення цієї мети належать: підвищення рівня доброчесності при проведенні виборів завдяки внутрішньому спостереженню, допомога у розробці й впровадженні відповідних нормативно-правових актів, які повинні бути прозорими, забезпечувати залучення якнайширших верств суспільства та відповідати європейським стандартам, а також вдосконалення організаційно-технічного потенціалу Громадянської мережі ОПОРА.

Програма реформування виборчого законодавства України
International Foundation for Electoral Systems (IFES)
8 квітня 2011 року – 7 квітня 2016 року

Програма має на меті сприяти зміцненню ролі громадянського суспільства у розвитку та впровадженні законодавства, яке має стосунок до виборів. У співпраці з Європейським Союзом, Венеціанською комісією та ОБСЄ, «Міжнародна фундація виборчих систем» (IFES) підтримує просування законодавства, яке цілком відповідало б міжнародним стандартам та оптимальній практиці, допомагає громадянському суспільству у його правозахисній діяльності, а також пропонує широкому колу зацікавлених сторін в Україні та поза її межами інформацію та можливості для обговорення питань виборчого законодавства. Ще одним завданням програми є надання технічної допомоги Центральній виборчій комісії – передусім аби сприяти зміцненню її спроможності до підготовки членів виборчих комісій.

RADА: підзвітність, відповідальність, демократичність
Фонд «Східна Європа»
25 листопада 2013 року – 24 листопада 2018 року

Програма RADA має сприяти подальшому зміцненню дієвої і незалежної законодавчої влади в Україні та ширшій участі громадян у процесах розробки державної політики. До конкретних завдань програми належать допомога народним депутатам у розбудові відносин з виборцями та вдосконаленні своїх представницьких функцій, розширення заходів громадської просвіти та моніторингу діяльності народних депутатів, що має забезпечити їхню кращу підзвітність, а також сприяння вищому рівню незалежності парламенту за рахунок більш досконалого дотримання норм його діяльності.

Проект «Ініціатива захисту прав та представлення інтересів місцевого самоврядування» (ДІАЛОГ)
Асоціація міст України
11 травня 2010 року – 9 листопада 2015 року

Проект ДІАЛОГ забезпечує навчання та консультування державних службовців, громадських організацій та широкого загалу, аби сприяти формуванню клімату для реформ місцевого самоврядування та широкої суспільної підтримки процесів децентралізації. Його мета – допомогти рівноправному діалогу між місцевим самоврядуванням та центральною владою, а також створенню і розбудові правових та інституційних основ для розвитку місцевого самоврядування в Україні.

Боротьба з торгівлею людьми
Міжнародна організація з міграції
20 липня 2004 року – 1 січня 2018 року
www.iom.int

Мета цього проекту полягає у скороченні обсягів торгівлі людьми в Україні шляхом поступової передачі послуг потерпілим (реєстрація, направлення, реінтеграційна допомога) під повну оруду української сторони. Діяльність проекту передбачає заходи зі зміцнення національного механізму взаємодії установ, задіяних у справі допомоги потерпілим від торгівлі людьми, розширення участі громадських організацій-надавачів допомоги у діяльності цього механізму, а також сприяння поступовому підвищенню обсягів державного фінансування заходів на протидію торгівлі людьми.

Проект «Реагування на порушення прав людини та забезпечення можливостей громадян і захисників прав людини» («Права людини в дії»)
Українська Гельсінська спілка з прав людини
8 вересня 2014 року - 7 вересня 2017 року

«Права людини в дії» - це перша окрема програма Місії USAID в Україні, присвячена питанням захисту прав людини. Вона має забезпечити реагування на порушення цих прав і надати захисникам прав людини додаткові можливості для їхньої діяльності за рахунок таких інструментів, як: 1) моніторинг дотримання прав людини, їх обстоювання та захист; 2) ведення стратегічних судових справ у сфері прав людини; 3) просвіта громадян у питаннях прав людини, а також надання їм додаткових можливостей та інструментів для захисту власних прав; 4) зміцнення діяльності Освітнього дому прав людини у Чернігові.

Проект «Українська ініціатива з підвищення впевненості»
Chemonics International Inc.
11 липня 2014 року - 10 липня 2017 року

Проект «Українська ініціатива з підвищення впевненості» має стати доповненням до тих заходів, які USAID вже здійснює в Україні, аби сприяти досягненню стабільності у державі та забезпеченню її заможного майбутнього. Ця програма використовуватиме гнучкі механізми, які дозволять швидко надавати українським партнерам короткотермінову допомогу на підтримку успішних, мирних перехідних процесів та досягнення суспільної згоди на рівні місцевих громад для того, щоб подолати наслідки конфлікту та поглиблення соціальної напруги у Східній Україні. Головні завдання проекту полягають у тому, щоб допомогти місцевим громадам та органам влади у пом’якшенні дестабілізуючих наслідків конфлікту, сприяти активнішій участі громадян у заходах влади з реагування на кризову ситуацію, а також у здійсненні більш широкого перехідного політичного процесу. Допомогою проекту, що надаватиметься у вигляді негрошових грантів малого розміру (товарів, послуг та технічної підтримки), зможе скористатися ціла низка українських партнерів – зокрема, національні та місцеві органи цивільної влади, органи місцевого самоврядування, організації громадянського суспільства та лідери місцевих громад.

Програма сприяння зовнішньому тестуванню в Україні (USETI)
American Councils for International Education
Травень 2013 року – Грудень 2015 року
www.useti.org.ua

Альянс Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні працює над створенням коаліції на підтримку зовнішнього незалежного оцінювання знань (ЗНО) при вступі до вишів, об’єднуючи все ширше коло прибічників ЗНО, до якого належать вчителі та викладачі, громадські організації, а також батьки, які розуміють переваги від впровадження системи вступу, де основним критерієм є знання та здібності самих абітурієнтів.
Метою роботи Альянсу є підвищення прозорості системи вищої освіти України при відборі абітурієнтів до бакалаврату та інших ступенів вищої освіти.

Інклюзивна освіта: крок за кроком
Всеукраїнський фонд «Крок за кроком»
1 грудня 2013 року – 28 лютого 2015 року
http://www.ussf.kiev.ua

Мета цього проекту полягає у підвищенні навчальних і соціальних навичок дітей з особливими потребами шляхом допомоги у їх інтеграції до звичайних навчальних і виховних процесів у загальноосвітній школі. Проект має вдосконалити засоби підтримки життєдіяльності таких дітей у шкільному середовищі, покращити навички батьків, які мають дітей з особливими потребами, фаховий потенціал вчителів і методистів, які працюють з такими дітьми, а також підвищити рівень обізнаності з цими питаннями працівників місцевих управлінь освіти. Він передбачає проведення навчальних заходів на базі шести Інклюзивних ресурсних центрів, створених спільно з психолого-медико-педагогічними консультаціями та інститутами післядипломної педагогічної освіти.

Навчальні програми професійного зростання
World Learning/Project Harmony/Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні
3 квітня 2013 року – 2 квітня 2018 року
http://ptp.ceume.org.ua/

Проект «Навчальні програми професійного зростання» має допомогти реалізації стратегічного бачення Місії USAID на підтримку стабільної, демократичної та заможної України, яка інтегрована до Європи. Він спрямований на те, щоб забезпечити передачу громадянам України нових знань, навичок та підходів, аби сприяти покращенню політичного, суспільного й економічного середовища у країні та підтримати формування мережі фахівців, рівень знань і методи діяльності яких відповідають оптимальній міжнародній практиці.

Проект пропонує підприємцям, посадовцям місцевої влади, лідерам громадських об'єднань, спеціалістам у сфері освіти, медицини, бізнесу та охорони довкілля можливості для практичного навчання та стажування у США і Європі. При цьому семінари, відвідання організацій і підприємств та зустрічі з американськими і європейськими спеціалістами поєднуються з програмами практичного стажування на робочому місці.

Last updated: May 18, 2015

Share This Page