Flag of Ukraine

Сільське господарство

Language: English | Ukrainian

Сьогодні понад мільярд людей на нашій планеті страждають від хронічного голоду. Без значного збільшення обсягів продовольчого забезпечення у світі, можна очікувати, що кількість людей, невпевнених у тому, чи буде у них завтра їжа, лише зростатиме. Завдяки своїм плодючим ґрунтам та значним земельним ресурсам Україна потенційно здатна зробити суттєвий внесок до виконання цього завдання та допомогти нагодувати світ, який, за прогнозом ООН, до 2050 року має виробляти на 70% більше харчової продукції. USAID допомагає Україні повернути собі роль загальносвітової житниці та активізувати ті рушійні сили, що мають стати запорукою економічного зростання на широкій суспільній базі.  До основних напрямів цієї допомоги належать формування сталого, ринково орієнтованого стратегічного середовища, розвиток механізмів фінансового забезпечення аграрного сектору, а також розбудова більш ефективної інфраструктури ринку для потреб малих та середніх виробників. 

Поточні проекти

Проект «АгроІнвест»
Chemonics International Inc.
25 січня 2011 року – 24 січня 2016 року
www.agroinvest.org.ua/ukr/

Завдання цього проекту, який розрахований на п’ять років – сприяти швидшому та більш широкомасштабному відновленню економіки України, а також допомогти їй зробити свій внесок до забезпечення світової продовольчої безпеки за рахунок підвищення конкурентоздатності сільськогосподарського виробництва та розширення кола с/г виробників. Зокрема, проект «АгроІнвест» має сприяти кращій обізнаності господарів земельних ділянок та с/г виробників на селі з їхніми правами як землевласників, ухваленню законодавчої бази земельної реформи, зростанню обсягів сільськогосподарського кредитування малих та середніх виробників, створенню оптових та регіональних ринків, а також зміцненню потенціалу галузевих об'єднань та асоціацій виробників.

Вода для сільськогосподарського сектору
Інститут розвитку аграрних ринків (AMDI)
22 січня 2015 року - 21 січня 2017 року
http://www.amdi.ogr.ua/uk.html

Метою цього дворічного проекту USAID є відновлення  інфраструктури систем водопостачання з метою поліпшення водопостачання для сільського населення  та сільськогосподарського виробництва у вибраних громадах Херсонської області. Проект спрямовано на підвищення потенціалу пілотних громад для нарощування виробництва та підвищення врожайності високорентабельних культур; мобілізацію та залучення місцевих громад до управління водними ресурсами; забезпечення доступу до поліпшеної  інфраструктури водопостачання, що є громадською власністю; створення стійкої власності громади на використання та управління стабільними поставками водних ресурсів (кооператив, що управляє водними ресурсами як член  державно-приватного партнерства); розробку та реалізацію механізмів сталого фінансування систем водопостачання, які можна буде поширювати на інші господарства.

Last updated: May 18, 2015

Share This Page