Flag of Ukraine

Сільське господарство

Language: English | Ukrainian

Сьогодні понад мільярд людей на нашій планеті страждають від хронічного голоду. Без значного збільшення обсягів продовольчого забезпечення у світі, можна очікувати, що кількість людей, невпевнених у тому, чи буде у них завтра їжа, лише зростатиме. Завдяки своїм плодючим ґрунтам та значним земельним ресурсам Україна потенційно здатна зробити суттєвий внесок до виконання цього завдання та допомогти нагодувати світ, який, за прогнозом ООН, до 2050 року має виробляти на 70% більше харчової продукції. USAID допомагає Україні повернути собі роль загальносвітової житниці та активізувати ті рушійні сили, що мають стати запорукою економічного зростання на широкій суспільній базі.  До основних напрямів цієї допомоги належать формування сталого, ринково орієнтованого стратегічного середовища, розвиток механізмів фінансового забезпечення аграрного сектору, а також розбудова більш ефективної інфраструктури ринку для потреб малих та середніх виробників. 

Поточні проекти

Проект «АгроІнвест»
Chemonics International Inc.
25 січня 2011 року – 24 січня 2016 року
www.agroinvest.org.ua/ukr/

Завдання цього проекту, який розрахований на п’ять років – сприяти швидшому та більш широкомасштабному відновленню економіки України, а також допомогти їй зробити свій внесок до забезпечення світової продовольчої безпеки за рахунок підвищення конкурентоздатності сільськогосподарського виробництва та розширення кола с/г виробників. Зокрема, проект «АгроІнвест» має сприяти кращій обізнаності господарів земельних ділянок та с/г виробників на селі з їхніми правами як землевласників, ухваленню законодавчої бази земельної реформи, зростанню обсягів сільськогосподарського кредитування малих та середніх виробників, створенню оптових та регіональних ринків, а також зміцненню потенціалу галузевих об'єднань та асоціацій виробників.

Діалог з питань розвитку фінансових систем та розробки аграрної політики
Інститут Розвитку Аграрних Ринків
10 серпня 2012 року – 9 листопада 2014 року
http://www.amdi.org.ua/uk.html

Цей проект сприяє економічному зростанню на широкій суспільній базі шляхом розширення доступу с/г виробників до фінансових ресурсів, що має забезпечити розширення числа виробників та різновидів їх діяльності, а також зростання конкурентоспроможності аграрного сектору України. Він має на меті допомогти економічному зростанню на розлогій суспільній основі за рахунок більш конкурентоздатної діяльності с/г сектору з залученням ширшої кількості виробників, шляхом виконання наступних завдань: 1) розширення доступу аграріїв до фінансових ресурсів на основі побудови правової платформи та механізмів ефективного фінансування робіт до та після збирання врожаю; 2) зміцнення діалогу між державою та приватним бізнесом, що має забезпечити сталі механізми розробки державної політики, яка є передбачуваною і прозорою, та сприяє залученню інвестицій до аграрного сектору.

Last updated: October 31, 2014

Share This Page