АГРАРНИЙ СЕКТОР

Учасники П'ятого Всеукраїнського ярмарку органічних продуктів, що проводиться за підтримки проекту «АгроІнвест», вересень 2013 р
Учасники П'ятого Всеукраїнського ярмарку органічних продуктів, що проводиться за підтримки проекту «АгроІнвест», вересень 2013 р.
СИТУАЦІЯ
Існує кілька чинників, що обмежують здатність України до сталого зростання на широкій суспільній базі. До них належать:
 1. непередбачуваність та неповнота державної аграрної політики;
 2. обмежений обсяг фінансових послуг на адресу с/г виробників;
 3. слабка інфраструктура с/г ринку, яка призводить до невисоких врожаїв та знижує конкурентоздатність малих та середніх виробників.

За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), аграрний сектор України нині використовує лише третину свого виробничого потенціалу та робить лише половину свого можливого внеску до ВВП країни.

Україна потребує допомоги для того, щоб реалізувати свої велетенські потенційні можливості у сфері сільського господарства, що дасть їй змогу урізноманітнити джерела свого добробуту, забезпечити більш комплексне відновлення економіки та зробити свій внесок до підвищення продовольчої безпеки у світі.

ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Сприяти відновленню та зростанню економіки на широкій суспільній базі шляхом допомоги у розширенні діяльності агропромислового сектору та у підвищенні його конкурентоздатності.

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД
Сьогодні понад мільярд людей на нашій планеті страждають від хронічного голоду. Без значного збільшення обсягів продовольчого забезпечення у світі, можна очікувати, що кількість людей, невпевнених у тому, чи буде у них завтра їжа, лише зростатиме. Завдяки плодючим ґрунтам та значним земельним ресурсам Україна потенційно здатна зробити суттєвий внесок до виконання цього завдання та допомогти нагодувати світ, який, за прогнозом ООН, до 2050 року має виробляти на 70% більше харчової продукції. USAID допомагає Україні повернути собі роль житниці світу та активізувати ті рушійні сили, що мають стати запорукою економічного зростання на широкій суспільній базі. До основних напрямів цієї допомоги належать формування сталого, ринково орієнтованого стратегічного середовища, розвиток механізмів фінансового забезпечення аграрного сектору, а також розбудова більш ефективної інфраструктури ринку для потреб малих та середніх виробників.

НАШІ ПРОГРАМИ
Проект «АгроІнвест»

Завдання цього проекту, який розрахований на п’ять років та має загальну вартість 18,7 млн. доларів США – сприяти швидшому та більш широкомасштабному відновленню економіки України, а також допомогти їй зробити свій внесок до забезпечення світової продовольчої безпеки за рахунок підвищення конкурентоздатності с/г виробництва та розширення кола с/г виробників. Зокрема, проект «АгроІнвест» має сприяти кращій обізнаності господарів земельних ділянок та с/г виробників на селі з їхніми правами як землевласників, ухваленню законодавчої бази земельної реформи, зростанню обсягів с/г кредитування малих та середніх виробників, створенню оптових та регіональних ринків, а також зміцненню потенціалу галузевих об'єднань та асоціацій виробників.

Вода для сільськогосподарського сектору*
Проект сприяє реабілітації системи водопостачання, відновленню та покращенню водопостачання сільських районів, а також вдосконаленню сільськогосподарського виробництва у Херсонській області.

Діалог з питань розвитку фінансових систем та розробки аграрної політики
Проект сприяє економічному зростанню на широкій суспільній базі шляхом розширення доступу с/г виробників до фінансових ресурсів, що має забезпечити розширення числа виробників та різновидів їх діяльності, а також зростання конкурентоспроможності аграрного сектору України.

СВІДЧЕННЯ УСПІХУ
Проект «АгроІнвест»

 • У співпраці з місцевими громадськими організаціями, Міністерством юстиції та Державною реєстраційною службою, проект розробив та впровадив загальнонаціональну програму підготовки державних реєстраторів та нотаріусів для надання їм практичних настанов щодо застосування нових законодавчих норм та процедур, що нині регламентують питання реєстрації землі в Україні. Це навчання з застосування нових процедур реєстрації майна пройшли понад 3 тис. реєстраторів та нотаріусів з 19 областей України. Окрім того, проект «АгроІнвест» організував 160 групових консультацій для користувачів реєстраційних послуг, у рамках яких майже 6 тис. осіб отримали чіткі та стислі рекомендації з використання нових процедур.
 • Проектом розроблено веб-портал www.ZEM.UA, який вже став джерелом надійної онлайн-інформації з земельних питань в Україні. На порталі можна отримати актуальні та перевірені відомості, підготовані з врахуванням потреб як правників, так і громадян, що забезпечують кращий захист майнових прав землевласників.
 • Проект провів загальнонаціональну пресову та освітню кампанію з питань прав на землю, та, у співпраці з 11 місцевими громадськими організаціями, здійснював заходи з навчання та інформування громадян про їхні права у сфері володіння та користування землею.
 • У восьми областях України, за підтримки проекту здійснювалася програма первинної та вторинної правової допомоги, у рамках якої майже 5 тис. власників земельних ділянок у сільській місцевості отримали безпосередню юридичну підтримку. Окрім того, за сприяння проекту було видано понад 15 тис. державних актів на володіння земельними ділянками та вирішено понад 200 спорів з земельних питань.
 • Технічною допомогою проекту у сфері розбудови потенціалу, розробки стратегічних заходів та навичок правозахисної діяльності скористалися 12 загальнонаціональних об'єднань с/г виробників, що дозволило їм взяти участь у виробленні та просуванні прозорих, ринково орієнтованих заходів державної політики у аграрному секторі.
 • У співпраці з двома загальнонаціональними об'єднаннями кредитних спілок, проект сприяв впровадженню внутрішнього аудиту у системі кредитних спілок України, що допоможе підвищити прозорість та вдосконалити механізми управління як системою в цілому, так і у окремих кредитних спілках.
 • Розроблено техніко-економічне обґрунтування національного проекту «Зелені ринки», що дозволило визначити оптимальне розташування та структуру мережі оптових ринків аграрної продукції по всій території України, оцінити потребу в інвестиціях та розробити нормативно-правову базу створення сучасних оптових ринків с/г продукції.
 • Спільно з органами влади України, асоціаціями кредитних спілок та експертами галузі, проект сприяв просуванню законодавства, що має забезпечити формування більш сприятливого клімату для діяльності кредитних спілок в Україні. За умови його ухвалення, це законодавство дозволить кредитним спілкам розширити обсяги кредитування малих та середніх сільськогосподарських виробників.
 • У співпраці з провідним польським експертом з питань кредитних спілок та Всесвітньою Радою кредитних спілок, проект підготував рекомендації на адресу Уряду України щодо гармонізації українського законодавства, яке регламентує діяльність кредитних спілок, з відповідними директивами Євросоюзу, особливо з огляду на те, що незабаром Україна має укласти Угоду про асоціацію з ЄС.

Вода для сільськогосподарського сектору*

 • Здійснено капітальний ремонт двох водо насосних станцій, що дало змогу покращити доступ до води для понад 12 тис. мешканців (1/3 населення) Роздольненського району.
 • На сьогодні проект здійснює свою діяльність на двох об’єктах у Херсонській області.

Проект «Фінансові системи та діалог в аграрній політиці»
Проект сприяв ухваленню законодавчих актів, які мають забезпечити кращий доступ до фінансових ресурсів для с/г виробників (Закони України «Про аграрні розписки» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо Гарантійного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно)», а також розробці та ухваленню відповідних підзаконних актів і постанов Кабінету міністрів України.

*Сфера діяльності цієї програми була переміщена з АР Крим до Херсонської області.

Last updated: August 29, 2014

Share This Page