Flag of Serbia

Serbia

Language: English | Serbian
 • Kancelarija USAID-a za međunarodnu pomoć u nesrećama odgovorila na vanrednu situaciju izazvanu poplavama u Srbiji

  Learn More
 • USAID POTPISUJE SPORAZUM O POKRETANJU NOVOG PROGRAMA DIREKTNOG FINANSIRANJA SA KANCELARIJOM ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM VLADE SRBIJE

  Learn More
 • USAID menja način rada u Srbiji

  Learn More
 • Nagrada MLADGRAD2013. dodeljena pojedincima, organizacijama i lokalnim samoupravama za poboljšanje položaja mladih u Srbiji

  Learn More
 • USAID i Građanske Inicijative pokrenuli projekat za osnaživanje mladih u južnoj Srbiji i Sandžaku

  Learn More
One-Stop-Shops Revolutionizing Serbian Misdemeanor Courts
One-Stop-Shops Revolutionize Serbian Misdemeanor Courts
Serbian Courts Introduce Electronic Filing of Documents
Serbian Courts Introduce Electronic Filing of Documents
Youthbuild 2014
Third and final generation of "YouthBuilders" from south Serbia graduate

About Serbia

Programi USAID-a predstavljaju podršku Srbiji u njenim nastojanjima da bude demokratska, prosperitetna i zemlja koja je u potpunosti integrisana u evro-atlantske institucije. USAID pomaže Srbiji da sprovede reforme kako bi zemlja završila svoju ekonomsku i demokratsku tranziciju u Evropsku uniju i druge međunarodne institucije.

Primarne oblasti fokusa našeg rada su ekonomski razvoj i demokratija i upravljanje. USAID pomaže Srbiji da ojača svoje institucije kao i da, podrškom nezavisnim nadzornim agencijama i civilnom društvu, radi na tome da Vlada bude otvorenija i odgovornija za svoj rad prema građanima. Naše inicijative ohrabruju učešće mladih političara, manjina i žena i Skupštini. Osim toga, USAID radi na unapređenju transparentnosti i efikasnosti sudova.

USAID radi sa odabranim partnerima iz Vlade, nevladinim organizacijama, međunarodnim donatorima i drugim američkim agencijama na podsticanju reformi koje će doprineti ekonomskom razvoju. USAID jača kapacitete opština kako bi stimulisale lokalni ekonomski razvoj. Takođe radi na unapređenju konkurentnosti privatnog sektora, posebno u ekonomski osiromašenim delovima zemlje.

DODATNE INFORMACIJE:

Biografija vršioca dužnosti direktora misije USAID-a Pitera Viblera

Last updated: August 19, 2014

Share This Page

Contact Information

Mission Contact

USAID/Serbia
92 Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića
Belgrade
Serbia
Postal Code - M 
11040
Phone 
381-11-706-4000
Fax 
381-11-361-8267

USAID Contact

Jeff A. Cochrane
U.S. Agency for International Development
Bureau for Europe and Eurasia, SA-44
Washington
, DC 
20523
USA
Phone 
(202) 567-4052
Fax 
(202) 567-4261