Flag of Serbia

Serbia

Language: English | Serbian
 • USAID deli jednokratnu novčanu pomoć ugroženim porodicama kojima su domaćinstva uništena u nedavnim poplavama

  Learn More
 • Kancelarija USAID-a za međunarodnu pomoć u nesrećama odgovorila na vanrednu situaciju izazvanu poplavama u Srbiji

  Learn More
 • USAID POTPISUJE SPORAZUM O POKRETANJU NOVOG PROGRAMA DIREKTNOG FINANSIRANJA SA KANCELARIJOM ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM VLADE SRBIJE

  Learn More
 • USAID menja način rada u Srbiji

  Learn More
 • Nagrada MLADGRAD2013. dodeljena pojedincima, organizacijama i lokalnim samoupravama za poboljšanje položaja mladih u Srbiji

  Learn More
 • USAID i Građanske Inicijative pokrenuli projekat za osnaživanje mladih u južnoj Srbiji i Sandžaku

  Learn More
Jedinstveni šalteri unose revoluciju u prekršajne sudove u Srbiji
Jedinstveni šalteri unose revoluciju u prekršajne sudove u Srbiji
Snažnija podrška žrtvama porodičnog nasilja u Srbiji
Snažnija podrška žrtvama porodičnog nasilja u Srbiji
FRONT PROGRAM 2014
Projekat "Front" za oživljavanje kulturnog života na Sandžaku

About Serbia

Programi USAID-a predstavljaju podršku Srbiji u njenim nastojanjima da bude demokratska, prosperitetna i zemlja koja je u potpunosti integrisana u evro-atlantske institucije. USAID pomaže Srbiji da sprovede reforme kako bi zemlja završila svoju ekonomsku i demokratsku tranziciju u Evropsku uniju i druge međunarodne institucije.

Primarne oblasti fokusa našeg rada su ekonomski razvoj i demokratija i upravljanje. USAID pomaže Srbiji da ojača svoje institucije kao i da, podrškom nezavisnim nadzornim agencijama i civilnom društvu, radi na tome da Vlada bude otvorenija i odgovornija za svoj rad prema građanima. Naše inicijative ohrabruju učešće mladih političara, manjina i žena i Skupštini. Osim toga, USAID radi na unapređenju transparentnosti i efikasnosti sudova.

USAID radi sa odabranim partnerima iz Vlade, nevladinim organizacijama, međunarodnim donatorima i drugim američkim agencijama na podsticanju reformi koje će doprineti ekonomskom razvoju. USAID jača kapacitete opština kako bi stimulisale lokalni ekonomski razvoj. Takođe radi na unapređenju konkurentnosti privatnog sektora, posebno u ekonomski osiromašenim delovima zemlje.

DODATNE INFORMACIJE:

Biografija direktorke misije USAID-a Aze El-Abd

Glavne oblasti pomoći USAID-a od 2001-2013

Last updated: September 12, 2014

Share This Page

Contact Information

Mission Contact

USAID/Serbia
92 Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića
Belgrade
Serbia
Postal Code - M 
11040
Phone 
381-11-706-4000
Fax 
381-11-361-8267

USAID Contact

Jeff A. Cochrane
U.S. Agency for International Development
Bureau for Europe and Eurasia, SA-44
Washington
, DC 
20523
USA
Phone 
(202) 567-4052
Fax 
(202) 567-4261