Flag of Kosovo

Kosovo

Language: English | Serbian | Shqip
 • Celebrating 10th anniversary of USAID support to Kosovo!

  Learn More
 • Celebrating International Day of Democracy 2011, with support from USAID in Kosovo

  Learn More
 • Firing peppers, Krusa Women’s Cooperative, supported by USAID/Kosovo

  Learn More
 • Kosovo volunteers, Mission Director Maureen Shauket, Earth Day/Global Youth Service Day

  Learn More
 • Preparing peppers, Women’s Cooperative, Krusa, supported by USAID

  Learn More
 • Promoting Kosovo Dairy Products

  Learn More
The linkage bridges the ethnic differences, promoting both economic wellbeing and mutual trust.
Kosovo Dairy Partnership Bridges Ethnic Divide, Builds Prosperity
Zajednice se ujedinjuju da bi radile na renovaciji učionice
Kosovskim Školama Udahnut Novi Život
Komunitetet mblidhen për të renovuar klasat
Një frymë e re në shkollat e Kosovës

About Kosovo

USAID-ovi projekti na Kosovu su usredsređeni na ekonomski razvoj, demokratiju i sistem upravljanja, u cilju postizanja trajne bezbednosti, prosperiteta i stabilnosti. Poboljšanje prilika u obrazovanju i ekonomiji kao i viši kvalitet života uopšte, rezultira povećanim poverenje Kosovskih Srba u mogućnost održive budućnosti na Kosovu.

Neke od aktivnosti u koje Agencije ulaže napore uključuju:

 • Aktivnosti ekonomskog rasta u cilju razvoja privatnog sektora na Kosovu, moderniziranja preduzetničke okoline, povećanja lokalne produktivnosti i zapošljavanja u svrhe kratkoročnog i dugoročnog razvoja lokalnih preduzeća, i smanjenje uvoza.
 • Jačanje vladavine zakona, sistema upravljanje i demokratije.
 • Programe usredsređene na zajednicu, koji su osposobili i izgradili lokalnu infrastrukturu, angažovali omladinu, i podržali preduzeća u manjinskim predelima Kosova.

Last updated: April 03, 2014

Share This Page

Contact Information

Mission Contact

USAID/Kosovo
Arberia, Ismail Qemali Street, House NO. 1
10000 Pristina
Kosovo
Phone 
+038 5959 2000
Fax 
381-(0)38-249-493

USAID Contact

Taisha Jones
U.S. Agency for International Development
Bureau for Europe and Eurasia, SA-44
Washington
, DC 
20523
USA
Phone 
(202) 567-4426
Fax 
(202) 567-4261