Flag of Kosovo

Kosovo

Language: English | Serbian | Shqip
  • Successful completion of USAID supported training

  • Celebrating 15th Anniversary of USAID work in Kosovo, downtown Pristina

  • Milk quality assurance through sampling of the raw milk

  • Educating Young Voters

Kosovo farmers move from pickles to gherkins
Tiny Gherkins Become a Big Deal for Kosovo’s Farmers
Van nastavne aktivnosti pomažu u savlađivanju gradiva iz učionice i podstiču angažovanost kod učenika.
Kosovski studenti nastavljaju obrazovanje van učionice
Aktivitetet jashtëkurikulare përforcojnë mësimet e nxëna në klasë dhe i mbajnë nxënësit të angazhuar.
Nxënësit Kosovar vazhdojnë arsimin jashtë mësojtores

About Kosovo

USAID-ovi projekti na Kosovu su usredsređeni na ekonomski razvoj, demokratiju i sistem upravljanja, u cilju postizanja trajne bezbednosti, prosperiteta i stabilnosti. Poboljšanje prilika u obrazovanju i ekonomiji kao i viši kvalitet života uopšte, rezultira povećanim poverenje Kosovskih Srba u mogućnost održive budućnosti na Kosovu.

Neke od aktivnosti u koje Agencije ulaže napore uključuju:

  • Aktivnosti ekonomskog rasta u cilju razvoja privatnog sektora na Kosovu, moderniziranja preduzetničke okoline, povećanja lokalne produktivnosti i zapošljavanja u svrhe kratkoročnog i dugoročnog razvoja lokalnih preduzeća, i smanjenje uvoza.
  • Jačanje vladavine zakona, sistema upravljanje i demokratije.
  • Programe usredsređene na zajednicu, koji su osposobili i izgradili lokalnu infrastrukturu, angažovali omladinu, i podržali preduzeća u manjinskim predelima Kosova.

Last updated: January 29, 2015

Share This Page

Contact Information

Mission Contact

USAID/Kosovo
Arberia, Ismail Qemali Street, House NO. 1
10000 Pristina
Kosovo
Phone 
+038 5959 2000
Fax 
381-(0)38-249-493

USAID Contact

Jeffrey Cochrane
U.S. Agency for International Development
Bureau for Europe and Eurasia, SA-44
Washington
, DC 
20523
USA
Phone 
(202) 567-4052
Fax 
(202) 567-4261