Flag of Serbia

Priče o našim uspesima

Language: English | Serbian
Jedinstveni šalteri unose revoluciju u prekršajne sudove u Srbiji

Prekršajni sud u Zrenjaninu je 2012. godine bio sumoran prizor za oči. Krov je prokišnjavao, enterijer je bio star i prljav a kancelarije pretrpane. Zajedničkim naporima USAID-ovog Projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast i Ministarstva pravde, sud je prošao kroz kompletno renoviranje leta 2012. i pretvoren je u modernu instituciju, sa prostranim kancelarijama i sudnicama kao i kabinetima sudija, kako bi prostor odgovarao kako zaposlenima tako i građanima. 

Snažnija podrška žrtvama porodičnog nasilja u Srbiji

Za žrtve nasilja u porodici u Srbiji statistika je sumorna. 2013. godine, 76 ljudi je izgubilo živote u slučajevima nasilja u porodici - od kojih je 45 žena i petoro dece. Od početka 2014, 11 žena je ubijeno a čak njih 1.883 je pozvalo servis Savetovališta protiv nasilja u porodici, nevladine organizacije koja pruža pomoć žrtvama. 

Lečenje zdravstva u Srbiji

Avgust 2014—Bez obzira da li čekaju u punoj čekaonici nakon udesa ili samo na rutinski pregled, pacijenti svuda traže olakšanje, razumevanje i blagovremenu pomoć od svojih lekara. Ni u Srbiji nije drugačije.

Sudovi u Srbiji počeli sa elektronskom razmenom dokumenata

Veliki broj starih predmeta predstavlja veliki izazov za srpske sudove. Ubrzanje sudskih postupaka, a samim tim i veća efikasnost sudskog sistema zavisi od više faktora, a među najvažnijim su dobro upravljanje predmetima i komunikacija sa strankama.

Komisija za rodnu ravnopravnost Topole u saradnji sa opštinskim vlastima radi na povećanju šansi za žene sportiste i preduzetnik

Komisije za rodnu ravnopravnost su zvanična tela Vlade čiji je zadatak da osiguraju da prava žena budu poštovana.  Komisije edukuju lokalne vlasti o potrebi kreiranja rodno osetljivih politika kako bi bili sprovedeni u delo važni elementi Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost, usvojene u februaru 2009. godine.

Pages

Last updated: September 12, 2014

Share This Page