Flag of Serbia

Redakcija

Language: English | Serbian
17 organizacija civilnog društva osnaženo da pomogne brže priključivanje Srbije Evropskoj uniji
November 18, 2014

BEOGRAD – Predstavnici 17 ogranizacija civilnog društva predstavili su ključne rezultate postignute na projektu Civilno društvo za budućnost, kao i planove budućih aktivnosti osmišljenih kao pomoć bržem priključivanju Srbije Evropskoj uniji.  Projekat Civilno društvo za budućnost je bio dvogodišnji projekat Instituta za održive zajednice i Fondacije Trag, koji je sa 7,75 miliona američkih dolara podržala Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).

Na značaj civilnog sektora u Srbiji osvrnula se direktorka misije USAID-a u Srbiji Aza El-Abd koja je tom prilikom izjavila: „Jako i aktivno civilno društvo je podjednako važno za evropsku Srbiju baš kao i mostovi, putevi, reforma pravosudnog sistema, razvoj tržišta ili privatnog sektora.“

Tokom protekle dve godine Projekat Civilno društvo za budućnost je podržalo napore da se učesnice projekta osnaže za delotvorno javno zagovaranje pred državnim organima u oblastima koje su ključne za ispunjenje standarda EU i dalji razvoj demokratskog društva u Srbiji.

USAID's Civil Society Forward Announces Partners and Objectives
June 6, 2013

Beograd, juni 2013. – USAID-ov projekat “Civilno društvo za budućnost” imenovao je devet ključnih partnera i predstavio dva ranije odabrana dobitnika bespovratnih sredstava, koji će zajedno raditi na dugoročnim demokratskim i društvenim reformama putem jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva u Srbiji.

Studija USAID-a otkrila da Srbija suzbijanjem sive ekonomije može da poveća poreske prihode za 33 milijarde dinara u naredne tri
March 20, 2013

Beograd, mart 2013. – Obim „sive ekonomije“, u kojoj preduzeća izbegavaju plaćanje poreza i zaobilaze propise, u Srbiji je opao manje nego u bilo kojoj od 11 ispitanih zemalja centralne i istočne Evrope, pokazala je najobimnija studija ove vrste sprovedena u Srbiji u poslednjih 15 godina.

Pages

Last updated: November 19, 2014

Share This Page