Flag of Serbia

Redakcija

Language: English | Serbian
Ambasador Kirbi obišao Regionalni edukativni centar za poljoprivrednike u Somboru
September 24, 2014

SOMBOR – Ambasador Majkl D. Kirbi obišao je danas Regionalni edukativni centar za poljoprivredne proizvođače i ogledna polja Poljoprivredne stručne službe (PSS) u Somboru. Centar je osnovan u avgustu 2014. kako bi poljoprivrednici iz regiona mogli da steknu nova znanja i veštine, povećaju produktivnost i kvalitet svojih proizvoda, uvedu nove sorte i nauče moderne tehnologije uzgo

August 1, 2013

Fond za pomoć malim preduzećima (SEAF) je internacionalna investiciona firma koja obezbeđuje kapital za rast i operativnu podršku firmama na tržištima u razvoju koja nisu dovoljno opslužena tradicionalnim izvorima kapitala. SEAF selektivno vrši ulaganja u restrukturiranje duga i kapital kompanija u lokalnom vlasništvu koje imaju veliki potencijal za rast. Sa sedištem u Vašingtonu, SEAF ulaže u 22 zemlje širom sveta kroz međunarodnu mrežu koju čini 21 privatni investicioni fond u Centralnoj i Istočnoj Evropi, Latinskoj Americi i Aziji. 

August 1, 2013

Petogodišnji Program podele vlasti pokrenut je 2008. Godine u cilju pomoći Srbiji da se približi EU jačanjem pravosudne i zakonodavne grane vlasti.

August 1, 2013

Petogodišnji Projekat podrške političkim procesima u Srbiji radi na razvoju institucionalnih kapaciteta političkih partija, Skupštine, ciljanih državnih institucija i organizacija civilnog društva kako bi mogli da sprovode ključne reforme, prošire proces izrade politika, unaprede odgovornost, povećaju učešće građana i podrže izborni proces.

August 1, 2013

USAID radi na jačanju vladavine prava u Srbiji, unapređenjem transparentnosti rada i efikasnosti prekršajnih sudova i Upravnog suda.  Radi na unapređenju integriteta i otvorenosti državnih institucija kroz podršku nezavisnih agencija i napora civilnog društva da državne organe učini otvorenijim i odogovornijim u radu.  

August 1, 2013

Opportunity Banka u Srbiji (OBS) je lokalna banka koja nudi mikro, poljoprivredne i kredite malim i srednjim preduzećima i to klijentima koji obično nemaju pristup finansijskim uslugama tradicionalnih banaka. Klijenti su obično iz polu-urbanih i ruralnih oblasti Srbije. Banka se specijalizovala za kredite domaćinstvima i poljoprivrednom sektoru.

Pages

Last updated: September 26, 2014

Share This Page