Flag of Serbia

Redakcija

Language: English | Serbian
Vrhovni kasacioni sud pustio u rad veb-sajt i info-pult
September 18, 2014

BEOGRAD - Na ceremoniji koja je u četvrtak, 18. septembra 2014. godine organizovana u holu Vrhovnog kasacionog suda, ambasador SAD Majkl D. Kirbi i predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević otvorili su novi info-pult suda i zvanično pustili u rad novi vebsajt. Cilj ovih aktivnosti je promovisanje veće transparentnost i otvorenijeg rada sudova.

August 1, 2013

Fond za pomoć malim preduzećima (SEAF) je internacionalna investiciona firma koja obezbeđuje kapital za rast i operativnu podršku firmama na tržištima u razvoju koja nisu dovoljno opslužena tradicionalnim izvorima kapitala. SEAF selektivno vrši ulaganja u restrukturiranje duga i kapital kompanija u lokalnom vlasništvu koje imaju veliki potencijal za rast. Sa sedištem u Vašingtonu, SEAF ulaže u 22 zemlje širom sveta kroz međunarodnu mrežu koju čini 21 privatni investicioni fond u Centralnoj i Istočnoj Evropi, Latinskoj Americi i Aziji. 

August 1, 2013

Opportunity Banka u Srbiji (OBS) je lokalna banka koja nudi mikro, poljoprivredne i kredite malim i srednjim preduzećima i to klijentima koji obično nemaju pristup finansijskim uslugama tradicionalnih banaka. Klijenti su obično iz polu-urbanih i ruralnih oblasti Srbije. Banka se specijalizovala za kredite domaćinstvima i poljoprivrednom sektoru.

August 1, 2013

Petogodišnji Projekat podrške političkim procesima u Srbiji radi na razvoju institucionalnih kapaciteta političkih partija, Skupštine, ciljanih državnih institucija i organizacija civilnog društva kako bi mogli da sprovode ključne reforme, prošire proces izrade politika, unaprede odgovornost, povećaju učešće građana i podrže izborni proces.

August 1, 2013

USAID radi na jačanju vladavine prava u Srbiji, unapređenjem transparentnosti rada i efikasnosti prekršajnih sudova i Upravnog suda.  Radi na unapređenju integriteta i otvorenosti državnih institucija kroz podršku nezavisnih agencija i napora civilnog društva da državne organe učini otvorenijim i odogovornijim u radu.  

USAID i Građanske Inicijative pokrenuli projekat za osnaživanje mladih u južnoj Srbiji i Sandžaku
July 30, 2013

Bujanovac, jul 2013. – Građanske inicijative i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) danas su pokrenuli projekat koji će trajati 15 meseci a koji će imati za cilj da radi na poboljšanju položaja mladih ljudi i na smanjenju njihove marginalizacije u južnoj Srbiji i Sandžaku. Projekat „Osnaženi mladi za pozitivne promene u južnoj Srbiji i Sandžaku“ radiće na izgradnji kapaciteta mladih ljudi, neformalnih grupa i organizacija civilnog društva kao i na povećanju zapošljivosti i aktivizma mladih u ciljanim regionima.

Pages

Last updated: September 18, 2014

Share This Page