Flag of Serbia

Redakcija

Language: English | Serbian
Znanjem do posla
March 28, 2014

NOVI SAD – Danas je počela sa radom prva IKT klaster akademija. Polaznici Akademije informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) će kroz obuku, specijalizovane kurseve i praktičan rad, sticati znanja i veštine koje će im omogućiti da lakše dođu do posla. Po završenoj šestomesečnoj obuci, polaznici će stažirati u firmama - članicama Vojvođanskog IKT klastera. Kompanije Prokomsoft, ComData, Execom, Intens, Vega IT sourcing, RT-RK, M&I systems, Prozone, Tajfun Hil i TIAC omogućiće mladima da kroz rad sa mentorima steknu nova iskustva i stečena znanja primene u praksi.

Više od polovine projektovanih novih radnih mesta u oblastima nauke, tehnologije, inženjeringa i matematike su računarske profesije. Potreba za IT kadrovima je velika, ali je broj onih koji su kvalifikovani  nedovoljan. Mladi koji poseduju tražena znanja i veštine konkurentni su na tržištu rada, te lako i brzo dolaze do posla.

Poslovna anketa USAID pokazuje neznatno poboljšano poslovno okruženje opterećeno administracijom i kamatama
November 13, 2013

Beograd, novembar 2013. – Prema nalazima treće godišnje ankete koju je USAID sproveo među 1.000 preduzeća u Srbiji, njihovi rukovodioci smatraju da se poslovno okruženje u Srbiji neznatno poboljšalo tokom 2013. godine, iako dugotrajne i skupe regulatorne procedure i dalje škode konkurentnosti njihovih preduzeća.

November 7, 2013

Beograd – Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) počela je sa direktnim finansiranjem organizacija u Srbiji u cilju jačanja njihovih kapaciteta i efikasnijeg korišćenja USAID-ovih sredstava. 

Pet organizacija u Srbiji je nedavno dobilo bespovratna sredstva od USAID-a, čime je odato priznanje njihovim poboljšanim kapacitetima i čime je upravljanje projektima u potpunosti stavljeno u njihove ruke:

October 29, 2013

Suzan Kosinski Fric stupila je na mesto direktorke misije USAID u Srbiji i Crnoj Gori u avgustu 2010. Sedište misije je u Beogradu i ona redovno putuje u Podgoricu kako bi imala uvid u realizaciju programa u Crnoj Gori. 

October 25, 2013

Beograd, oktobar 2013. – Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) dodelila je organizaciji Dostignuća mladih Srbije bespovratna sredstva u iznosu od 260.000 dolara za podršku programima za preduzetničo obrazovanje u osnovnim i srednjim školama, u toku naredne dve godine.

October 25, 2013

Beograd – Građanske inicijative i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) pokrenuli su projekat vredan 248.800 dolara, koji će trajati 15 meseci a koji će imati za cilj da radi na poboljšanju položaja mladih ljudi i na smanjenju njihove marginalizacije u južnoj i jugozapadnoj Srbiji.

Projekat „Osnaženi mladi za pozitivne promene u južnoj Srbiji i Sandžaku“ radiće na izgradnji kapaciteta mladih ljudi, neformalnih grupa i organizacija civilnog društva kao i na povećanju zapošljivosti i aktivizma mladih u ciljanim regionima.

Pages

Last updated: April 04, 2014

Share This Page