Flag of Serbia

Demokratija, ljudska prava i uprava

Language: English | Serbian

JAČANJE DEMOKRATSKIH STRUKTURA

USAID pomaže Srbiji da ojača svoje institucije i da one postanu odgovornije prema građanima. USAID pomaže organizacijama civilnog društva širom Srbije kako bi mogle da mobilišu građane da razumeju, osmisle i podrže neophodne reforme, dok u isto vreme vrše nadzor nad radom institucija na nacionalnom i lokalnom nivou.  Podrška političkim partijama pomaže im da razviju savremene politike koje bolje odgovaraju interesima birača. Programi podržavaju veću ravnotežu i razdvajanje među granama vlasti, poboljšan rad sudova i Skupštine unapređenjem veština rukovodstva u sudovima, kancelarijama za planiranje sudskog budžeta i zaposlenih u Skupštini. Aktivnosti takođe pomažu jačanje vladavine prava u Srbiji unapređenjem efikasnosti i transparentnosti rada sudova, uz fokus na prekršajne i upravne sudove, kao i pomaganjem nezavisnim nadzornim agencijama i civilnom društvu u njihovim naporima da državne institucije učine odgovornijima. Inicijative USAID-a jačaju sposobnosti nadzora nad radom Skupštine kao i učešće mladih političara, žena i pripadnika manjina u radu Skupštine. 

Postojeći programi koji doprinose ovim procesima obuhvataju:

Program Civilno društvo za budućnost

Dvogodišnji projekat Građansko društvo za budućnost podržava aktivizam lokalnih organizacija civilnog društva i inicijative za zagovaranje politika koje pomažu Srbiji u njenim evro-atlantskim integracijama, posebno izvan Beograda i većih gradova. Projekat radi na unapređenju izgleda za lokalnu filantropiju u Srbiji proširenjem potencijalnih izvora za podršku od strane civilnog društva. Osim toga, projekat radi na jačanju kapaciteta civilnog društva, na njegovom snažnijem umrežavanju i povezanosti kao i inovacijama kako bi se bolje bavilo problemima u zajednici i socijalnim izazovima u zajedničkom delovanju.

Za više informacija, posetite: http://www.iscserbia.org/

Program za reform pravosuđa i odgovornu vlast

USAID radi na jačanju vladavine prava u Srbiji, unapređenjem transparentnosti rada i efikasnosti prekršajnih sudova i Upravnog suda.  Radi na unapređenju integriteta i otvorenosti državnih institucija kroz podršku nezavisnih agencija i napora civilnog društva da državne organe učini otvorenijim i odogovornijim u radu.  Ovaj petogodišnji program pokrenut je u maju 2011. godine.

Za više informacija, posetite: http://www.jrga.org/

Program podele vlasti

Petogodišnji Program podele vlasti pokrenut je 2008. godine u cilju pomoći Srbiji da se približi EU jačanjem pravosudne i zakonodavne grane vlasti.

Projekat radi na povećanju sudske i zakonodavne nezavisnosti povećanjem kapaciteta srpskog pravosuđa i Narodne skupštine da planiraju, raspodele, prikupe, i upravljaju svojom budžetskim sredstvima. Takođe radi na jačanju sudske uprave, kroz podršku pavosuđu da upravu ućini efikasnijom i pilagođenom potrebama građana.

Za više informacija, posetite:  http://www.ewmispp.org/en

Program podrške političkim procesima

Petogodišnji Programpodrške političkim procesima u Srbiji radi na razvoju institucionalnih kapaciteta političkih partija, Skupštine, ciljanih državnih institucija I organizacija civilnog društva kako bi mogli da sprovode ključne reforme, prošire proces izrade politika, unaprede odgovornost, povećaju učešće građana i podrže izborni proces.

Nacionalni demokratski institut (NDI) podržava dijalog u oblasti ključnihpolitičkih i reformi izbornih zakona i podržava institucije koje se bavesprovođenjem zakona; radi na jačanju političkih partija; podstiče bolju povezanostizmeđu poslanika i glasača i pomaže marginalizovanim grupama da se uključe upolitički život.

Za više informacija, posetite: http://www.ndi.org/serbia

Međunarodni republikanski institut (IRI) radi na unapređenju odgovornosti i transparentnosti političkih partija i vlade uz pomoć nadzora od strane građana; radi na jačanju uloge žena i mladih u političkim procesima; podržava poboljšani pristup komunikaciji i koristi istraživanja za izgradnju profesionalne, delotvorne zajednice koja radi na izradi politika.

Za više informacija, posetite: http://www.iri.org/countries-and-programs/serbia

Projekat stimulativnog okruženja za civilno društvo

USAID je dodelio preko 200.000 dolara Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije. Tokom 18 meseci preduzeće se koraci u cilju unapređenja okruženja za rad organizacija civilnog društva u Srbiji izradom Nacionalne strategije civilnog društva, unapređenjem komunikacije između organizacija civilnog društva i Vlade, deljenjem najbolje prakse u oblasti angažovanja organizacija civilnog društva u procesu približavanja EU, i obukom državnih zvaničnika kako bi što bolje sarađivali sa organizacijama civilnog društva.

Za više informacija, posetite: www.civilnodrustvo.gov.rs

DIREKTNO FINANSIRANJE:

Osnaženi mladi za pozitivne promene u južnoj Srbiji i Sadžaku

Građanske inicijative će nastojati da smanje marginalizaciju mladih na jugu i jugozapadu Srbije ohrabrivanjem građanskog aktivizma, poboljšanjem mogućnosti i jačanjem partnerstva između organizacija civilnog društva, privatnog sektora i državnih institucija kao i između etničkih grupa. Ključni ciljevi su: izgradnja kapaciteta mladih kako bi postali lideri u svojim zajednicama, podrška izgradnji dinamičnijeg civilnog društva, jačanje komunikacije i saradnje između privatnog sektora, organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti.

Za više informacija, posetite: www.gradjanske.org

Medijska pismenost

Medijska koalicija koju predvodi NUNS i koja obuhvata i Udruženje novinara Srbije, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Asocijaciju nezavisnih elektronskih medija i Local Press, radiće na unapređenju sposobnosti građana i novinara da analiziraju, ocenjuju i proizvode medijski sadržaj. Ovaj projekat će sprovesti istraživanje kako bi se utvrdio nivo medijske pismenosti u Srbiji, definisale potrebe za znanjem, i utvrdili prioriteti za informativnu kampanju Medijske koalicije. Multimedijalna promocija Medijske koalicije pružiće podršku medijskoj pismenosti, i podićiće nivo svesti o važnosti kritičke analize i o značaju profesionalnog novinarstva u demokratskom društvu.

Za više informacija, posetite: http://www.medijskapismenost.net/

Dostignuća mladih - Budućnost možete menjati

Organizacija Dostignuća mladih Srbije nastoji da obrazuje i inspiriše mlade da vrednuju slobodno preduzetništvo i razumeju poslovanje i ekonomiju. Ovaj program povezuje ekonomsko obrazovanje sa iskustvima iz stvarnog života, ohrabrujući mlade ljude da postanu preduzmljiviji upuštanjem u poslovne poduhvate. Ova organizacija je jedina akreditovana u Srbiji da se bavi preduzetničkim obrazovanjem u Srbiji. USAID je dodelio sredstva u iznosu od 260.000 dolara za dve godine trajanja projekta, a očekuje se da iz drugih izvora organizacija prikupi još 300.000 dolara.

Za više informacija, posetite: www.ja-serbia.org

Inicijativa za reformu socijalne zaštite

Fondacija Trag će podržati unapređenje pružanja usluga socijalne zaštite u Srbiji većim angažovanjem organizacija civilnog društva u procesu kreiranja politika, nadzorom nad sprovođenjem reformi socijalne zaštite od strane države kao i utvrđivanjem mogućnosti za lokalne organizacije da učestvuju u obezbeđenju usluga socijalne zaštite u saradnji sa državnim institucijama.

Za više informacija, posetite: www.tragfondacija.org

 

Last updated: February 03, 2015

Share This Page