Flag of Kosovo

TRANSFORMACIJA ZIVOTNIH USLOVA

Language: English | Serbian | Shqip
A USAID grant enabled these two young entrepreneurs to reach their goal

Tradicionalni prodavac preko kataloga izmrestio je prvu veću Kosovsku internet prodavnicu, nudeći na taj način na hiljade raznih proizvoda, nadohvat kompjuterskih klikova ciljne populacije koja je sve opuštenija oko ideje trgovanja preko interneta.  

Ministar unutrašnjih poslova na Kosovu, Bajram Rexhepi, odgovara na pitanja zvaničnika iz Beograda

U periodu kada se javna komunikacija između zvaničnika Prištine i Beograda, i političkih lidera sa severa Kosova i zvaničnika južno od reke Ibar, vodi gotovo isključivo na visokom političkom nivou, uspešan pokušaj da se u ove razgovore uključe i građani Kosova, svakako predstavlja dostignuće.

Pages

Last updated: July 11, 2014

Share This Page