Flag of Kosovo

TRANSFORMACIJA ZIVOTNIH USLOVA

Language: English | Serbian | Shqip
Grant support allows chalk manufacturer to build his business

USAID-ov program  za mlade preduzetnike koji je trajao od  sepembra  2010 do septembra 2013 godine bio je osmišljen  da mladim preduzetnicima pomogne u jačanju njihovih preduzetničkih sposobnosti i obezbeđivanjem  male  finansijske  pomoći.

A USAID grant enabled these two young entrepreneurs to reach their goal

Tradicionalni prodavac preko kataloga izmrestio je prvu veću Kosovsku internet prodavnicu, nudeći na taj način na hiljade raznih proizvoda, nadohvat kompjuterskih klikova ciljne populacije koja je sve opuštenija oko ideje trgovanja preko interneta.  

Ministar unutrašnjih poslova na Kosovu, Bajram Rexhepi, odgovara na pitanja zvaničnika iz Beograda

U periodu kada se javna komunikacija između zvaničnika Prištine i Beograda, i političkih lidera sa severa Kosova i zvaničnika južno od reke Ibar, vodi gotovo isključivo na visokom političkom nivou, uspešan pokušaj da se u ove razgovore uključe i građani Kosova, svakako predstavlja dostignuće.

Pages

Last updated: January 16, 2015

Share This Page