Flag of Kosovo

TRANSFORMACIJA ZIVOTNIH USLOVA

Language: English | Serbian | Shqip
Mesto za omladinu da se druze

Teško je zamisliti svet bez igara. Sport i igre su integralan deo svakodnevnog života u svim zajednicama.

Pravni centar Kosova ubrzava izveštaje i podatke

Od svog osnivanja 2000. godine, Pravni institut Kosova (PIK) postao je ključni centar za kontinuirano pravno obrazovanje, nudeći redovnu obuku za sudije, tužioce i druge pravnike. Uloga ove institucije postala je posebno važna 2013. god. u toku restrukturiranja sudova i tužilaštava u zemlji.

Nova oprema, više proizvoda kako bi se zadovoljila potražnja

Kaže se da poslovna saradnja prevazilazi etničke granice. Gift suvenirnica koja je započela sa radom u severnom delu podeljenog grada Mitrovica, može se navesti kao primer.

Poslovna razmišljanja o budućem razvoju jer potražnja raste

Vlasnici pekare,muž i žena,  Faton Deshishku i Valbona Raifi ,oboje odrasli uživajući u bakinim  jelima,  duboko ukorenjenim u tradiciji. Danas, uz pomoć USAID-a oni te recepte dele sa mušterijama koje žude  za uživanjem (ali ne i za vremenom za  spremanje ) u tim istim đakonijama u svojim domovima.

Pleurat Buçaj počeo da vodi  svoj rasadnik sa ciljem da izvozi po regionu

USAID, preko  svog programa za mlade preduzetnike koji je trajao od septembra 2010 do septembra 2013 godine pomogao je Pleurat Buçaj-u da izradi poslovni plan koji je  vodio  ka uspešno početku njegovog rasadnika.

Pages

Last updated: January 15, 2015

Share This Page