Flag of Kosovo

TRANSFORMACIJA ZIVOTNIH USLOVA

Language: English | Serbian | Shqip
USAID je posvećen izgradnji opštinskih kapaciteta i osmišljavanju procesa koji doprinose unapređenom pružanju usluga.

Zahvaljujući pomoći USAID-a, građani Klokota u mestima nekad divljih deponija sada imaju priliku da uživaju u zelenoj površini, igralištu i čistijoj reci.

Meštani sela dobijaju novu školu i put preko aktivizma

Aktivno građanstvo je u samoj jezgri zdrave demokratije. Uz pomoć USAID-a, opštine su neposredno angažovane sa samim građanima u procesu donošenja odluka. Održavanje javnih rasprava za vreme razvoja opštinskih budžeta, je jedan od glavnih načina na koji opštinski službenici ugrađuju doprinos građana na sadržajan način.

Podizanje svesti kroz Facebook i Tvitter

Mladi na Kosovu, uključujući i aktiviste sa partijskih foruma, češće koriste društvene medije za svoje kampanje. Idući dalje od tradicionalnih medija, njihov cilj je podizanje svesti o pitanjima koristeći mreže kao što su Facebook, Tvitter i drugim forumima stvarajući stranice zajednice sa fotografijama, reklamama i vizuelnih slika.

Kožarski zanatlija realizovao stare snove i novu zar

Egmend Daija je oduvek stvarao umetnička dela radeći u svom zanatu, dizajnirajući i stvarajući sopstvenim rukama svojevrsne tašne, prtljage i skoro svaku vrstu proizvoda koji se može sašiti od kože.

Mesto za omladinu da se druze

Teško je zamisliti svet bez igara. Sport i igre su integralan deo svakodnevnog života u svim zajednicama.

Pages

Last updated: July 11, 2014

Share This Page