Flag of Kosovo

TRANSFORMACIJA ZIVOTNIH USLOVA

Language: English | Serbian | Shqip
USAID poaze zene preduzimace sa severa Mitrovice da pocinju svoj biznes

The origin of the chimney cake goes back hundreds of years but it's commonly believed that this delicacy comes from Hungary where they are served at weddings and christenings. Today, it is one of the most popular delicacies in Eastern Europe, and recently, this open, crispy cylinder rolled in a topping such as sugar and hazelnuts has gone global, becoming an in-demand street food.

Privatni Sektor Popunjava Prazninu u Obrazovnom Sistemu

Ma gde bilo na Kosovu, nemoguće je ne primetiti na hiljade dece. Kosovo nije samo jedna of najsiromašnijih zemalja Evrope, već je i najmlađa. Više od 35 posto njenog stanovništva je starosne dobi ispod 18 godina.

Proširuje Delatnost Specijalizovavši se u Nisko-obimnoj ali Visoko-profitabilnoj Elektronici

Pravilno uređeni čvornovati oblik sastavljen od plavih, zelenih i crvenih linija na kompjuterskom monitoru Krenara Spahije bi možda mogao simbolično poslužiti kao putokaz ka prosperitetnoj budućnosti za Kosovo, ovu malu zemlju u jugoistočnoj Evropi.   

Mobilni telefoni dostavljaju laboratorijske rezultate o kvalitetu mleka i zdravlju krava

Dukagjin Dedaj  mlekar  više od deset godina,   počeo  je sa  stadom od  15 krava koje se uvećalo na   52.  Dedaj je oduvek znao da njegove krave daju mleko izuzetnog kvaliteta.  Danas, zahvaljujući USAID-u, objektivan dokaz je u njegovom džepu.

Šafran proizvoden na Kosovo - zahvaljujući USAID

Poljoprivreda je najveća industrija na Kosovu, ali je ekonomski rast sektora  ograničen  nedostatkom opreme, ograničenim sortama useva, zastarelim načinima proizvodnje i malim gazdinstvima.

Pages

Last updated: July 11, 2014

Share This Page