Biografija direktorke misije Suzan Kosinski Fric

Serbian

Suzan Kosinski Fric stupila je na mesto direktorke misije USAID u Srbiji i Crnoj Gori u avgustu 2010. Sedište misije je u Beogradu i ona redovno putuje u Podgoricu kako bi imala uvid u realizaciju programa u Crnoj Gori. 

Issuing Country 
Date 
Tuesday, October 29, 2013 - 5:45am

Last updated: November 12, 2013