Flag of Albania

Albania

Language: English | Shqip
  • Programet e USAID fuqizojnë rolin e organizatave shqiptare për të avokuar për të drejtat e grupeve të margjinalizuara.

  • USAID inkurajon pjesëmarrje më të madhe të qytetarëve në vendim-marrjen e qeverisjes vendore.

  • Programi i USAID-it për huadhënien në bujqësi (Autoriteti i Kredisë për Zhvillim) po ndihmon agrobizneset dhe fermerët shqiptarë të arrijnë akses ndaj kredive përndryshe të limituara gjatë kësaj periudhe shtrëngese ekonomike.

  • Nismat e USAID kanë luajtur një rol të rëndësishëm në zhvillimin e sektorit të Teknologjisë së Informacionit dhe të Komunikimit (TIK) në Shqipëri.

Një grup zyrtarëve të ulur në një tavilinë po mbajnë një fjalim gjatë një konference
Gjyqtarët shqiptarë fillojnë të avokojnë për pavarësi në gjyqësor
Një infermiere po i ben një serum një pacienti
Reformat e mbështetura nga USAID në spitale rezultojnë efektive në përmirësimin e transparencës dhe të përgjegjshmërisë
Sera me fidanë
Teknologjia e energjisë alternative ndihmon në krijimin e një partneriteti të veçantë ndërmjet agro-bizneseve shqiptare

About Albania

 

Që në vitin 1992, Qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka ofruar ndihmë për të mbështetur zhvillimin, stabilitetin dhe integrimin e Shqipërisë në Europë. Ndihma e ShBA-së ka ndihmuar kalimin e Shqipërisë nga shteti komunist më i izoluar dhe më represiv në Europë, drejt një demokracie me ekonomi të orientuar nga tregu.

Programi aktual bashkëpunon me Qeverinë e Shqipërisë dhe me sektorin privat për reformat transformuese për te fuqizuar institucionet demokratike dhe për të mbështetur rritjen ekonomike. Në mënyrë specifike, USAID ndihmon Shqipërinë për:

  • Fuqizimin e shtetit të së drejtës, duke rritur aftësitë e avokatëve e të gjyqtarëve, dhe duke siguruar që gjykatat të funksionojnë në mënyrën e duhur.
  • Rritjen e aftësisë së pushteteve vendore për të shtuar të ardhurat dhe për të ofruar shërbime më efektive për qytetarët, përfshirë sektorë nga kujdesi shëndetësor deri te uji i pijshëm.
  • Përmirësimin e konkurrueshmërisë në biznes, duke fuqizuar ndërkohë sektorin financiar për të mbështetur më mirë zhvillimin ekonomik dhe sigurinë financiare. 

Last updated: July 18, 2014

Share This Page

Contact Information

Mission Contact

American Embassy/Tirana
USAID
Rr. e Elbasanit, Nr. 103
Albania
Phone 
+355-4-224-7285
Fax 
+355-4-223-3520

USAID Contact

Judith Robinson
U.S. Agency for International Development
Bureau for Europe and Eurasia, SA-044, Room 234
Washington
, DC 
20523
USA
Phone 
202-567-4033
Fax 
(202) 567-4261