Flag of Moldova

Susţinerea unei guvernări juste şi democratice

Language: English | Romanian
Participanţii la Conferinţa internaţională la tema: Finanţarea din partea statului oferită organizaţiilor societăţii civile.
Participanţii la Conferinţa internaţională la tema: Finanţarea din partea statului oferită organizaţiilor societăţii civile, discută despre căile de îmbunătăţire a mecanismelor de cooperare cu Guvernul şi Parlamentul Republicii Moldova.

USAID susţine tranziţia politică în Moldova, promovînd buna guvernare şi bunele practici democratice. Programele de bază consolidează capacitatea guvernelor locale de a planifica, finanaţa şi administra infrastrucutura, serviciile municipale şi proiectele de efecienţă energetică. USAID oferă susţinere cu scop determinat, în conformitate cu priorităţile Guvernului Republicii Moldova, consolidînd integritatea, transparenţa şi responsabilitatea sistemului judiciar. Alte programe sunt menite să consolideze democraţia reprezentativă în Moldova, pledînd pentru creşterea nivelului de responsabilitate a partidelor politice, majorarea gradului de implicare a cetăţenilor, crearea unei societăţi civile durabile şi a unui proces electoral transparent. În acelaşi timp, USAID oferă asistenţă pentru ca femeile vulnerabile şi persoanele cu disabilităţi să-şi îmbunătăţească starea materială şi viaţa socială.

Programul Consolidarea Societăţii Civile în Moldova
Decembrie, 2013 - octombrie, 2018
FHI Development 360 LLC

Scopul Proiectului Parteneriatele din Moldova pentru o Societate Civila Sustenabilă este de a îmbunătăți capacitatea societății civile din Moldova de a reprezenta interesele cetățenilor, a influența elaborarea politicilor și a consolida rolul democrației. Proiectul Parteneriatele pentru o Societate Civila Sustenabilă va fortifica organizațiile societății civile din Moldova, rețelele acestora, și angajamentul stabilit de organizațiile societății civile și guvern de a contribui la crearea, în Moldova, a unei societăți civile mai vibrante și eficiente. 

Programul pentru Consolidarea Responsabilităţii Politice şi Angajamentului Civic în Moldova
Iunie 2012 - mai 2016
Institutul Democratic Naţional (NDI)

Programul pentru Consolidarea Responsabilităţii Politice şi a Angajamentului Civic în Moldova (SPACE-Moldova) are ca scop îmbunătăţirea calităţii reprezentării politice în Moldova prin responsabilizarea partidelor politice la nivel naţional şi local care ar exprima interesele cetăţenilor; consolidarea grupurilor de influenţă care ar încuraja partidele să implementeze reforme; dezvoltarea legăturilor dintre partidele politice şi grupurile civice pentru a majora cererea pentru o reprezentare mai bună a interesului public din partea partidelor politice şi a aleşilor publici; susţinerea transparenţei procesului electoral. SPACE-Moldova lucrează cu partide politice şi grupuri civice pentru a impulsiona şi a motiva partidele politice să reprezinte poziţia cetăţenilor în procesul politic, pentru a avea o societate abilitată să ţină partidele politice responsabile în procesul de guvernare.

Programul pentru Consolidarea Instituţiilor Statului de Drept
Martie, 2012 - martie, 2016
Checchi and Company Consulting Inc.

Programul pentru consolidarea instituţiilor statului de drept are ca scop îmbunătăţirea capacităţii instituţionale, a transparenţei şi a responsabilităţii instituţiilor cheie din sectorul justiţiei pentru a asigura independenţa şi a spori eficienţa şi profesionalismul sistemului judecătoresc. Programul (1) va spori eficienţa, transparenţa şi responsabilitatea sistemului judecătoresc din Moldova; (2) va susţine elaborarea unui cadru judiciar profesionist în Moldova, şi (3) va majora capacitatea organizaţiilor societăţii civile să monitorizeze sectorul justiţiei şi să pledeze în favoarea reformei acestui sector, cît şi să îmbunătăţească nivelul de conştientizare a populaţiei în domeniul juridic.

Proiectul pentru susţinerea autorităţilor publice locale
Februarie, 2012 – februarie, 2016
Chemonics International Inc.

Proiectul pentru susţinerea autorităţilor publice locale este implementat pentru a îmbunătăţi serviciile la nivel local din țară, ajutînd autorităţile publice locale să sporească capacitatea de planificare, finanţare şi administrare a infrastructurii, a serviciilor municipale şi a proiectelor de eficienţă energetică. Scopul este de a  consolida procesul de decentralizare şi relaţiile dintre autorităţile publice locale şi cetăţeni. Proiectul are trei părţi componente:
1) îmbunătăţirea serviciilor municipale, inclusiv planificarea, administrarea serviciilor, cît şi calitatea şi cantitatea acestora;
2) majorarea veniturilor disponibile pentru guvernele locale şi îmbunătăţirea managementului;
3) mărirea eficienţei energetice la nivel municipal, în centrele raionale.

Consolidarea capacităţii autorităţilor publice locale în domeniul aprovizionării cu apă în Moldova
Septembrie, 2012 – septembrie, 2014
Congresul autorităţilor publice locale din Moldova (CALM)

Scopul Proiectului „Consolidarea capacităţii autorităţilor publice locale în domeniul aprovizionării cu apă în Moldova” este crearea pentru autorităţile publice locale a unor structuri şi sisteme durabile de administrare a resurselor acvatice. Proiectul va avea o abordare largă şi complexă a administrării resurselor acvatice la toate nivelele ciclului administrativ. Obiectivul proiectului va fi atins prin (1) analizarea şi propunerea unor structuri optimale de administrare a resurselor acvatice la nivel de comunitate şi raion; (2) examinarea administrării apelor din punct de vedere a decentralizării şi regionalizării; (3) examinarea problemelor de proprietate asupra resurselor acvatice; (4) investigarea oportunităţilor de cooperare municipală în domeniul administrării resurselor acvatice; (5) investigarea unor oportunităţi noi şi inovative în domeniul aprovizionării cu apă la nivel local. 

Asigurarea dreptului copilului la familie şi protecţia lui împotriva violenţei, abuzului, neglijării şi exploatării
EveryChild Moldova/World Learning
August, 2010 – iulie, 2013

Scopul acestui proiect este de a oferi protecţie copiilor din Moldova prin consolidarea sistemului de protecţie a copilului şi satisfacerea necesităţilor copiilor vulnerabili şi familiilor acestora în vederea prevenirii separării copilului de familie şi protecţia lui împotriva violenţei, neglijării şi exploatării.  Proietul susţine reforma sistemului de îngrijire a copilului în trei raioane pilot – Ungheni, Călăraşi şi Făleşti – unde aproximativ 500 de copii din instituţiile rezidenţiale sunt ajutaţi să se întoarcă la familiile lor sau să beneficieze de servicii de sprijin familial alternativ (inclusiv punerea sub tutelă, ca şi serviciile de plasament urgent, imediat, pe termen scurt şi pe terment lung).  La nivel central proiectul lucrează cu Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei în vederea elaborării şi îmbunătăţirii politicilor în domeniul social prin încorporarea Directivei ONU cu privire la Îngrijirea Alternativă a Copiilor în politicile, legislaţia şi practicile existente.

GRANTURI ALE FONDULUI DONATORILOR EMERGENȚI

Guvernul  Statelor Unite, prin intermediul USAID, a încheiat un parteneriat cu 10 ţări -donatori emergenți (Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia, Slovenia), pentru a co-finanţa diferite proiecte în Eurasia şi Balcani. Acest fapt va oferi ţărilor-recipiente posibilitatea să beneficieze de experienţa de succes în tranziţia economică şi democratică a donatorilor emergenți.

Proiectul crearea capacităţii pentru securitatea informaţiei digitale în cadrul instituţiilor de stat din Moldova
1 aprilie, 2013 – 30 iunie, 2014
Academia de e-guvernare din Estonia (EGA)

Proiectul crearea capacităţii pentru securitatea informaţiei digitale în cadrul instituţiilor de stat din Moldova susţine dezvoltarea sistemelor de e-guvernare în Moldova prin intermediul unor instruiri şi cercetări, menite să îmbunătăţească sistemele şi procesele existente, cu scopul de a proteja informaţia, maximizînd transparenţa. În cooperare cu Ministerul afacerilor externe din Estonia, Academia estoniană de e-guvernare implementează acest proiect pentru 1) a elabora o schemă şi un ghid de implementare a activităţilor şi responsabilităţilor de protejare a informaţiei în Guvernul Republicii Moldova; 2) a elabora un set de măsuri organizaţionale, legislative, şi tehnice pentru crearea unui sistem de securitate fundamental pentru toate sistemele informaţionale în cadrul întregului Guvern; 3) sensibiliza publicul în vederea securităţii informaţiei digitale şi a problemelor de confidenţialitate digitală.    

Last updated: May 28, 2014

Share This Page