Transforming Lives

Every day, all over the world, USAID brings peace to those who endure violence, health to those who struggle with sickness, and prosperity to those who live in poverty. It is these individuals — these uncounted thousands of lives — that are the true measure of USAID’s successes and the true face of USAID's programs.

“Amazing, but I have to put some of my villagers on the waiting list,” smiles Shalva Grigalashvili, plumber and tile-setter from Kvishkheti community in Khashuri municipality. “More and more people in Kvishkheti feel a need to put appropriate tourism infrastructure in place and start to upgrade their houses to attract more visitors,’” explains Shalva. As a popular tourist destination inGeorgia, the income of the Kvishkheti population significantly depends on the tourism revenues accrued each summer.

Each year, thousands of women die during pregnancy and childbirth in Mali. Among those who do not die, an unknown number suffer from obstetric fistula, a maternal injury with perhaps the most devastating aftermath. Obstetric fistula can lead to chronic incontinence and severe nerve damage, which can affect a woman’s ability to walk. In addition to the physical damage, women also endure a heavy psycological toll. In up to 90 percent of cases, the baby is stillborn or dies within weeks. And women suffering from this condition are often ostracized by their communities, religious houses of prayer and even their families.

One woman’s dream to help feed her home country is becoming a reality. What started as a home-based business selling small amounts of seeds to neighboring farmers has sprouted into a leading seed company that is advancing food security in Mali.

For many families displaced multiple times during Sri Lanka’s 26-year conflict, they have only recently resettled and restarted their lives. Frequent water scarcity is an extra burden to bear.

Sarifa Fathima is a 56-year-old mother of four and grandmother of three. She lives with her husband and daughter while her son lives with his wife and three children in an adjoining house. Their main income comes from rice farming.

The Codrington Lagoon on the small island of Barbuda is exceptionally rich in biodiversity. It also protects the small village of Codrington and its 1,300 inhabitants against storms surges and swells. Yet recently local authorities began to fear the lagoon could no longer protect against increasingly intense storms that threatened their fisheries and eco-tourism, backbones of the island's economy.

Tenijah Lawrence, an Antigua and Barbuda Junior Customs Officer of over 16 years, says "I feel a greater sense of professionalism and responsibility as a customs officer." She is one of the 100 Customs Officers to participate in a comprehensive training program undertaken by USAID, through its Caribbean Open Trade Support (COTS) Program in 2008.

UshGj-ja ka ecur shumë shpejt në 16 muaj. Pas zgjedhjes së një bordi të ri në muajin korrik 2011, dhe me mbështetjen e USAID-it për ‘planifikimin strategjik dhe zbatimin’, UshGj-ja po bën ndryshime të medha. Sot, organizata ka 121 anetarë. Ka trefishuar buxhetin. Ka një zyrë të veten dhe staf të përkushtuar. Operon në bazë të një strategjie dhe plani-pune pranuar nga të gjithë anëtarët. Avokon në mënyrë aktive për çështje të rëndësishme të gjyqësorit shqiptar, të tilla si imuniteti i gjyqtarëve, procedurat e inspektimit të gjyqtarëve dhe Ligji për Gjykaten e Lartë.

Duke pranuar të mirat e ndryshimeve ‘pilot’ në dosjen e pacientit, Grupi për Mbështetjen e Zbatimit të Reformës në Shëndetësi, një bord ky këshillimi i insitucionalizuar pranë Ministrit të Shëndetësisë për reformen në shëndetësi, ka rekomanduar përdorimin e administrimit të barnave në të gjitha spitalet publike. 

Edhe pse kanë arritur suksese, përpunuesit e vajit të ullirit dhe pronarët e serave ndeshin sfida të mëdha në menaxhimin e bizneseve të tyre.  Në sektorin e vajit të ullirit, menaxhimi i mbetjeve pas përpunimit është një shqetësim i hershëm si për koston e lartë dhe për mjedisin. Ndërsa për kultivuesit e serave të fidanëve, kostoja e ngrohjes me benzine/naftë është rritur mjaft.

Pages

Last updated: January 27, 2014