Transforming Lives

Every day, all over the world, USAID brings peace to those who endure violence, health to those who struggle with sickness, and prosperity to those who live in poverty. It is these individuals — these uncounted thousands of lives — that are the true measure of USAID’s successes and the true face of USAID's programs.

UshGj-ja ka ecur shumë shpejt në 16 muaj. Pas zgjedhjes së një bordi të ri në muajin korrik 2011, dhe me mbështetjen e USAID-it për ‘planifikimin strategjik dhe zbatimin’, UshGj-ja po bën ndryshime të medha. Sot, organizata ka 121 anetarë. Ka trefishuar buxhetin. Ka një zyrë të veten dhe staf të përkushtuar. Operon në bazë të një strategjie dhe plani-pune pranuar nga të gjithë anëtarët. Avokon në mënyrë aktive për çështje të rëndësishme të gjyqësorit shqiptar, të tilla si imuniteti i gjyqtarëve, procedurat e inspektimit të gjyqtarëve dhe Ligji për Gjykaten e Lartë.

Duke pranuar të mirat e ndryshimeve ‘pilot’ në dosjen e pacientit, Grupi për Mbështetjen e Zbatimit të Reformës në Shëndetësi, një bord ky këshillimi i insitucionalizuar pranë Ministrit të Shëndetësisë për reformen në shëndetësi, ka rekomanduar përdorimin e administrimit të barnave në të gjitha spitalet publike. 

Edhe pse kanë arritur suksese, përpunuesit e vajit të ullirit dhe pronarët e serave ndeshin sfida të mëdha në menaxhimin e bizneseve të tyre.  Në sektorin e vajit të ullirit, menaxhimi i mbetjeve pas përpunimit është një shqetësim i hershëm si për koston e lartë dhe për mjedisin. Ndërsa për kultivuesit e serave të fidanëve, kostoja e ngrohjes me benzine/naftë është rritur mjaft.

Despite successes of Albanian olive oil processors and greenhouse owners, there are unique challenges in running their businesses.  For olive oil industry, olive oil waste disposal is a long term concern with high costs on the environment.  For greenhouse growers that produce seedlings, the cost of heating with fuel/heavy oil has risen substantially.

Recognizing the benefit of piloted changes in the patient record, the Health Reform Implementation Support Group, an institutionalized health reform advisory board to the Minister of Health, has recommended the introduction of medication administration in all public hospitals.

 Following the election of a new board in July 2011, and with USAID support for strategic planning and implementation, the Union of Albanian Judges (UAJ) is turning things around.

If a courtroom is not scheduled for use, chances are it will not be used. USAID conducted a study in April 2011 to investigate the extent to which courtrooms in Albania’s two largest courts were being used.  The study found that in the Durrës District Court, over 16% of the four available courtroom time slots had no sessions scheduled, and the resulting actual use was no more than 22% of the time available.  Tirana fared even worse.

Following a USAID-backed training and career mentoring program, youth in eastern Sri Lanka are starting small enterprises-- a much needed step in an area still living in conflict's shadow.

Since the end of Sri Lanka’s 30-year conflict in May 2009, USAID has aimed to increase civic engagement through activities that allow communities to give voice to issues of importance. The demonstrations against sexual violence highlighted an endemic problem throughout Sri Lanka, while demonstrating to Jaffna authorities and the community that youth can still speak out.

Pages

Last updated: November 04, 2013