Transforming Lives

Every day, all over the world, USAID brings peace to those who endure violence, health to those who struggle with sickness, and prosperity to those who live in poverty. It is these individuals — these uncounted thousands of lives — that are the true measure of USAID’s successes and the true face of USAID's programs.

Uji është një nga nevojat më elementare të njeriut. Kanalet e drenazhimit të ujit në mjediset rurale, edhe ato më të voglat, nëse nuk menaxhohen siç duhet mund të shkaktojnë shumë probleme. Për një fshat të vogël në veri të Kosovës, një kanal i dëmtuar i drenazhimit të ujit, paraqet kërcënime për shëndetin e njerëzve, sidomos për shëndetin e  grupeve të cenueshme siç janë fëmijët.

Pristup čistoj vodi je jedna od osnovnih ljudskih potreba. Bez odgovorajućeg sistema za odvod vode, poplavne i otpadne vode mogu da izazovu haos kako u velikim, tako i u malim zajednicama, uzrokujući pojavu bolesti i propadanje imovine.  Oštećen kanal za odvod atmosferskih voda imao je razarajuće posledice po zdravlje i život zajednice jednog malog sela na severu Kosova.

Kërpudhat shiitake janë përdorur për mjekime herbale nga kinezët për shumë shekuj. Kjo kërpudhë nga Azia Lindore është pëdorur në trajtimin e qarkullimit të gjakut  dhe sëmundjeve respiratore por edhe probloemet me plakjen e hershme. Karakteristikat e saj promovuese dhe shija e pasur e bëri këtë delikatesë  kërpudhën e dytë e ngrënëshme e cila më së shumti kultivohet në botë.

In Rwanda, approximately 44 percent of children are stunted due to malnutrition. While Rwandan families are encouraged to prevent malnutrition, most rural communities lack the ingredients and knowledge to prepare a balanced diet. In most cases, they grapple with lack of other basic needs and end up giving little attention to the quality of food they eat. 

Agnes Mukaloni, a pyrethrum (commonly known as chrysanthemum) farmer, says she never thought it would be possible to grow crops on land she called her own, but this season, she will do just that. 

Mukaloni leads a women’s group of 30 pyrethrum farmers who organized to pool percentages of their incomes into a savings account, which they used in the latter months of 2013 to rent a plot of farmland for one year. The group was able to earn about $200 (120,000 Rwandan francs) in four months.

Claudine Mukeshimana, 31, is a mother of two and a businesswoman in Rwanda’s Eastern province. In 2003, she opened a small general store selling milk, sugar and rice. A few years later, in 2009, she changed the focus of her business and began selling agricultural inputs for crop production, hoping to make better use of her agronomy training. Since then, she hasn’t looked back.

In western Nepal’s Banke district, the Duduwa River surrounds the Farm Tole village on three sides. As picturesque and convenient as this may appear, the river also makes the village vulnerable to floods. Over the years, monsoon flooding has become progressively more serious, with land along the river being washed away every year.

Facing ever more frequent droughts and floods, an estimated 1.1 million Kenyans living in the country’s arid and semi-arid regions struggle to maintain their crops and herds, and thousands of children face a constant threat of hunger and malnutrition. Emergency food assistance has provided a lifesaving safety net to many of these households—but can it do more?

Përpjekjet për të modernizuar industrinë e rrushit tryezë u shpaguan, me kultivuesit vendas që nënshkruan një marrëveshje të madhe eksporti për të furnizuar tregjet në Evropën perëndimore.

Zëri i Bujkut, një shoqatë e kultivuesve të rrushit me bazë në Rahovec, kohët e fundit ka bërë një marrrëveshje që të eksportojë 7,000 ton rrush tryeze të freskët, duke filluar me vjeljen vjeshtore. Marrëveshja e nënshkruar në nëntor 2013 me shitësin Gjermano-Kosovar KELMENDI GmbH, potencialisht mbulon tërë vjeljen lokale të rrushit cilësor të tryezës.

Pages

Last updated: May 20, 2014