Flag of Serbia

NAŠ RAD

Language: English | Serbian

USAID-ovi programi u Srbiji, koji se sprovode u okviru Strateškog plana 2011-2015 imaju za opšti cilj podršku Srbiji u njenim nastojanjima da bude demokratska i prosperitetna zemlja u potpunosti integrisana u evro-atlantske institucije. Kroz ovaj Strateški plan, SAD pomažu Srbiji  u sprovođenju ključnih reformi neophodnih kako bi zemlja završila ekonomsku i demokratsku tranziciju u EU i druge međunarodne institucije. Strategija se fokusira na izgradnju prosperiteta i poboljšanu demokratsku praksu, što je od ključne važnosti za ciljeve integracije Srbije u evro-atlantske institucije.

 

Last updated: November 19, 2014

Share This Page