Fact Sheets

Duration:
June 2012 - December 2014

Implementing Partner:
Eurasia Foundation of Central Asia (EFCA)

Key Partners:
Osh and Jalalabad Mayor’s Offices and territorial councils

Activity Locations:
Osh and Jalalabad cities

Activity Overview

While Liberia and Sierra Leone continue to report increasing numbers of EVD cases, the U.N. World Health Organization (WHO) reports generally improving or stable situations in Guinea and Nigeria

LTCI способствует эффективному определению приоритетов в государственных расходах на муниципальные услуги в соответствии с местными потребностями, улучшению доступа граждан к более качественным услугам через мобилизацию сообщества и укреплению доверия между гражданами и правительством. 

The Local Transparency and Cooperation Initiative (LTCI) is a community-based conflict mitigation program improving cooperation and accountability between citizens and local government in the provision of quality public services; and increasing the transparency of and public confidence in the extractive industry.

Оказывая поддержку адвокатскому сообществу Кыргызстана, Программа верховенства права Американской ассоциации юристов (ABA ROLI) и Агентство США по Международному Развитию (USAID) содействуют укреплению потенциала, повышению квалификации и профессионализма практикующих адвокатов и нового поколения юристов. Это послужит делу улучшения доступа к беспристрастной системе правосудия, повышению общественного доверия к правовой системе и обеспечению стабильности в Кыргызской Республике.

Through Support to the Kyrgyzstani Legal Defense Community, ABA ROLI and USAID enhance the capacity, skills, and knowledge of practicing attorneys and the next generation of lawyers in order to improve access to an impartial justice system, build public confidence in the legal system, and promote stability in the Kyrgyz Republic.

Існує кілька чинників, що обмежують здатність України до сталого зростання на широкій суспільній базі. До них належать:

  1. непередбачуваність та неповнота державної аграрної політики;
  2. обмежений обсяг фінансових послуг на адресу с/г виробників;
  3. слабка інфраструктура с/г ринку, яка призводить до невисоких врожаїв та знижує конкурентоздатність малих та середніх виробників.

Економічне врядування – це ті інститути та системи, які забезпечують ведення економічної діяльності та є необхідними для того, щоб у країні відбувалося економічне зростання на широкій суспільній базі. Без забезпечення майнових прав та існування правових механізмів, які є справедливими та доступними для громадян, у країні не може існувати стимулів для заощаджень та інвестицій. Для того, щоб Україна стала стабільною та заможною державою, її система економічного врядування має сприяти дотриманню інтересів малого і середнього бізнесу та пересічних громадян. 

Економічна криза в Україні виявила законодавчі, нормативні та інституційні недоліки фінансового сектору. Сьогодні слід впроваджувати міжнародні стандарти у діяльності банків, ринків капіталу та пенсійної системи, що має забезпечити залучення місцевих і іноземних інвестицій, сталий економічний розвиток та зростання довіри до фінансових ринків.

З усіх країн Європи та СНД, Україна переживає найсуворішу епідемію ВІЛ/СНІД. За оцінками, з ВІЛ/СНІД живуть 230 тис. дорослих і дітей на початок 2012 р. у 2011р. розповсюдженість хвороби серед дорослого населення (15-49 років) складала 0,76%. Ці дані свідчать про те, що значна частка інфікованих не знає про свій ВІЛ-позитивний статус та, відповідно, не може здійснити належних кроків до того, щоб зберегти власне здоров'я та попередити подальшу передачу вірусу. Існують дані про зниження захворюваності серед споживачів ін'єкційних наркотиків (СІН), однак кількість зареєстрованих нових випадків ВІЛ-інфекції як і раніше щороку зростає - в основному за рахунок інфікування статевих партнерів, а також діагностування давніх випадків інфекції в результаті поступового ослаблення імунітету. Наявні дані свідчать про те, що кількість нових випадків ВІЛ-інфекції у країні стабілізується, як і показники захворюваності на ВІЛ серед споживачів ін’єкційних наркотиків.  

Pages

Last updated: February 27, 2015