Fact Sheets

Розвиток місцевого врядування і далі стримується за рахунок того, що міста мають у своєму розпорядженні обмежений обсяг ресурсів для надання основних послуг, забезпечення діяльності та розвитку відповідної інфраструктури. Аби подолати цю проблему, місцева влада має залучати внутрішні та зовнішні капітальні інвестиції, а також навчитися дієво та ефективно управляти бюджетною діяльністю, при цьому забезпечуючи вищий рівень прозорості та підзвітності до громадян.

Duration:
September 2013 - September 2016

Implementing Partner:
Freedom House Kyrgyzstan

Key Partners:

Ефективне врядування є ключовою запорукою надання основних громадських послуг, а також справедливого, прозорого представництва інтересів якомога ширшого кола громадян.  Для того, щоб забезпечити рівновагу у відносинах між різними інститутами влади та зміцнення політичної системи, потрібні відповідні законодавчі кроки. З іншого боку, аби утвердити свої демократичні набутки, Україна потребує плюралістичної, відкритої партійної системи, яка є підзвітною громадянам, стабільної виборчої системи, яка забезпечує проведення чесних виборів на основі змагальності, а також більш досконалого законодавчого процесу, що передбачає участь громадянського суспільства.

Опитування громадської думки свідчать про те, що громадяни України не відчувають достатнього рівня довіри до судової системи.

Широко розповсюджена корупція у сфері права до сьогодні перешкоджає розбудові демократичних інститутів, інтеграції до європейських структур та реформуванню економіки. Питання судової реформи і нині залишаються вкрай політизованими. Судова система не користуватиметься довірою громадян, якщо її інститути не стануть доведено незалежними, об’єктивними та підзвітними.  Відбувається поступ у сфері законодавчого реформування судової системи, але у цій сфері і досі залишається низка невирішених ключових проблем, до яких, зокрема, належать:

  • Недостатній рівень прозорості, ефективності та дієвості у роботі судів
  • Відсутність лідерства у забезпеченні вищого рівня незалежності судової влади
  • Обмежені можливості для професійного розвитку суддів та працівників апарату судів
  • Низький рівень суспільної довіри до судової системи.

Економіка України характеризується одним з найнижчих рівнів енергоефективності та одним з найвищих питомих обсягів атмосферних викидів. В результаті цього країна є одним з суттєвих чинників глобальної зміни клімату. За показником викиду антропогенних парникових газів на вироблену одиницю валового внутрішнього продукту (ВВП), Україна переважає майже всі країни світу. Це пов’язано зі значною енергоємністю її економіки, яка є майже втричі вищою, аніж у середньому по країнах Євросоюзу (за даними Міжнародного енергетичного агентства, 2012 р.)

Низька ефективність використання енергоресурсів в Україні сповільнює економічне зростання, підвищує залежність економіки від коливання цін, відволікає ресурси держави та приватного бізнесу від вирішення інших першочергових питань та створює залежність від іноземних постачальників енергоносіїв.

Программа по содействию Жогорку Кенешу Кыргызской Республики (KPSP) – это пятилетняя инициатива оказания технической помощи, финансируемая Агентством США по международному развитию (USAID) и Министерством меж-дународного развития Великобритании (DFID). KPSP содействует переходу Кыргызской Республики к прочной парламентской форме правления.

The Kyrgyz Republic Parliamentary Strengthening Program (KPSP) is a five-year technical assistance initiative funded by the United States Agency for International Development (USAID) and the United Kingdom Department for International Development (DFID).  

Проект USAID по борьбе с торговлей людьми оказывает содействие усилиям Центрально Азиатских Республик в борьбе с торговлей людьми через продвижение и усиление мер по предотвращению и защите жертв торговли людьми с учетом гендерного подхода. 

The USAID Counter-Trafficking Project contributes to the efforts of the Central Asian Republics to address human trafficking by promoting and reinforcing gender-sensitive prevention and protection measures for victims of trafficking. The project was launched in Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan and Turkmenistan in 2010 and in the Kyrgyz Republic in October 2011.

Продолжительность:
Январь 2012 г. – январь 2015 г.

Исполняющий партнер:
Интерньюс Нетуорк

Ключевые партнеры:
Общественная телерадиовещательная корпорация Кыргызстана

Географический охват:
По всей стране

Обзор деятельности

Pages

Last updated: March 05, 2015