Fact Sheets

Опитування громадської думки свідчать про те, що громадяни України не відчувають достатнього рівня довіри до судової системи.

Широко розповсюджена корупція у сфері права до сьогодні перешкоджає розбудові демократичних інститутів, інтеграції до європейських структур та реформуванню економіки. Питання судової реформи і нині залишаються вкрай політизованими. Судова система не користуватиметься довірою громадян, якщо її інститути не стануть доведено незалежними, об’єктивними та підзвітними.  Відбувається поступ у сфері законодавчого реформування судової системи, але у цій сфері і досі залишається низка невирішених ключових проблем, до яких, зокрема, належать:

  • Недостатній рівень прозорості, ефективності та дієвості у роботі судів
  • Відсутність лідерства у забезпеченні вищого рівня незалежності судової влади
  • Обмежені можливості для професійного розвитку суддів та працівників апарату судів
  • Низький рівень суспільної довіри до судової системи.

Економіка України характеризується одним з найнижчих рівнів енергоефективності та одним з найвищих питомих обсягів атмосферних викидів. В результаті цього країна є одним з суттєвих чинників глобальної зміни клімату. За показником викиду антропогенних парникових газів на вироблену одиницю валового внутрішнього продукту (ВВП), Україна переважає майже всі країни світу. Це пов’язано зі значною енергоємністю її економіки, яка є майже втричі вищою, аніж у середньому по країнах Євросоюзу (за даними Міжнародного енергетичного агентства, 2012 р.)

Низька ефективність використання енергоресурсів в Україні сповільнює економічне зростання, підвищує залежність економіки від коливання цін, відволікає ресурси держави та приватного бізнесу від вирішення інших першочергових питань та створює залежність від іноземних постачальників енергоносіїв.

Программа по содействию Жогорку Кенешу Кыргызской Республики (KPSP) – это пятилетняя инициатива оказания технической помощи, финансируемая Агентством США по международному развитию (USAID) и Министерством меж-дународного развития Великобритании (DFID). KPSP содействует переходу Кыргызской Республики к прочной парламентской форме правления.

The Kyrgyz Republic Parliamentary Strengthening Program (KPSP) is a five-year technical assistance initiative funded by the United States Agency for International Development (USAID) and the United Kingdom Department for International Development (DFID).  

Проект USAID по борьбе с торговлей людьми оказывает содействие усилиям Центрально Азиатских Республик в борьбе с торговлей людьми через продвижение и усиление мер по предотвращению и защите жертв торговли людьми с учетом гендерного подхода. 

The USAID Counter-Trafficking Project contributes to the efforts of the Central Asian Republics to address human trafficking by promoting and reinforcing gender-sensitive prevention and protection measures for victims of trafficking. The project was launched in Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan and Turkmenistan in 2010 and in the Kyrgyz Republic in October 2011.

Цель ПСУ – поддержать усилия правительства по повышению роли гражданского общества в предоставлении услуг через механизмы государственного социального заказа. Кроме того, ПСУ способствует повышению потенциала гражданского общества в формировании государственной политики, повышении прозрачности работы правительства, информировании граждан и более активному вовлечению их в эдвокаси.

The Collaborative Governance Program (CGP) works to foster effective collaboration among civil society, the private sector, and the Government of the Kyrgyz Republic for more responsible and accountable governance as well as a more credible and sustainable civil society.

While Liberia and Sierra Leone continue to report increasing numbers of EVD cases, the U.N. World Health Organization (WHO) reports generally improving or stable situations in Guinea and Nigeria

LTCI способствует эффективному определению приоритетов в государственных расходах на муниципальные услуги в соответствии с местными потребностями, улучшению доступа граждан к более качественным услугам через мобилизацию сообщества и укреплению доверия между гражданами и правительством. 

Pages

Last updated: October 30, 2014