Search this site

Search Results

Showing results 1 - 4 for nga shqipëria dhe të
Relevance
 1. KOSOVË: 2014-2018

  ... larta varfërisë, papunësi masive (që në mesatare llogaritet jetë 45%, për dallim për shembull nga Maqedonia me 37% dhe Shqipëria me 14 ...

  http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1863/CDCS_Kosovo_2014_ALB.pdf

 2. FORCIMI I QEVERISJES NË SHQIPËRI

  ... shihet procedura e fillimit biz- neseve dhe pagesa e tatimeve, dy nga tre fushat kryesore ku u përqëndrua puna e projektit. Shqipëria, në bazë ...

  http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pdacm506.pdf

 3. RAPORT PËR VLERËSIMIN E ZBATIMIT KONVENTËS ...

  ... Nga organizma ndryshme ndërkombëtare ku Shqipëria përfaqësohet, përfshirë NATO-n, Kombet e Bashkura dhe OSBE-në, vetëm misioni ...

  http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnadg312.pdf

 4. Hotele dhe Njësi Akomoduese që Tejkalojnë Pritshmëritë e ...

  ... E shtrirë midis Greqisë, Maqedonisë, Kosovës dhe Malit Zi, si dhe përtej bregut Adriatikut nga Italia, Shqipëria krenohet me ngjyrën e kthjellët ...

  https://dec.usaid.gov/dec/GetDoc.axd?ctID=ODVhZjk4NWQtM2YyMi00YjRmLTkxNjktZTcxMjM2NDBmY2Uy&pID=NTYw&attchmnt=VHJ1ZQ==&rID=MzI2ODQy

Showing results 1 - 4 for nga shqipëria dhe të
Relevance

Last updated: July 23, 2014