Search this site

Search Results

Showing results 1 - 6 for nga shqipëria dhe të
Relevance
 1. Gjyqtarët shqiptarë fillojnë avokojnë për pavarësi në ...

  ... për Shoqëri Hapur “Soros” në Shqipëri ka financuar ... me ftuar njohur nga vende ... për Drejtat e Njeriut, Josep Casadevall, dhe avokatja e ...

  http://www.usaid.gov/node/72781

 2. Reformat e mbështetura nga USAID në spitale rezultojnë ...

  ... nga projekti i USAID-it 'për administrimin shëndetësor', spitalet publike në Shqipëri kanë ndryshuar mënyrën si administrojnë dhe si mbajnë ...

  http://www.usaid.gov/node/72776

 3. Hotele dhe Njësi Akomoduese që Tejkalojnë Pritshmëritë e ...

  ... brigjeve Adriatikut dhe Jonit, Shqipëria shumë shpejt ... qenë akoma relativisht e paprekur nga fenomeni i globalizimit, turistët në Shqipëri janë në ...

  http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pa00hvvx.pdf

 4. FORCIMI I QEVERISJES NË SHQIPËRI

  ... për zbatimin e zgjidhjeve qeverisjes elek- tronike, Shqipëria ka ndjekur ... Shqiperia ... dhënave ekzistuese regjistrimit, që datonin që nga viti 1991 ...

  http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pdacm506.pdf

 5. KOSOVË: 2014-2018

  ... 23, Mali i Zi në 51, Shqipëria në 85 ... krijojë një sektor fuqishëm privat dhe joshë investimet ... Për shembull, Kosova ende vuan nga rregullimi i ...

  http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1863/CDCS_Kosovo_2014_ALB.pdf

 6. SNAPSHOT

  ... morri një porosi prej 10,000-kuti nga një shpërndarës furnizimi me zyrë vendosur në Prishtinë por me dyqane në Kosovë, Shqipëri dhe Mal Zi. ...

  http://www.usaid.gov/sites/default/files/success/files/D%C3%ABrrasa%20e%20zez%C3%AB%20frym%C3%ABzon%20m%C3%ABsuesin%20p%C3%ABr%20t%C3%AB%20prodhuar%20shkum%C3%ABs%20n%C3%AB%20Kosov%C3%AB.pdf

Showing results 1 - 6 for nga shqipëria dhe të
Relevance

Last updated: March 05, 2015