Search this site

Search Results

Showing results 1 - 3 for nga shqipëria dhe të
Relevance
 1. KOSOVË: 2014-2018

  ... larta varfërisë, papunësi masive (që në mesatare llogaritet jetë 45%, për dallim për shembull nga Maqedonia me 37% dhe Shqipëria me 14 ...

  http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1863/CDCS_Kosovo_2014_ALB.pdf

 2. FORCIMI I QEVERISJES NË SHQIPËRI

  ... shihet procedura e fillimit biz- neseve dhe pagesa e tatimeve, dy nga tre fushat kryesore ku u përqëndrua puna e projektit. Shqipëria, në bazë ...

  http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pdacm506.pdf

 3. RAPORT PËR VLERËSIMIN E ZBATIMIT KONVENTËS ...

  ... Nga organizma ndryshme ndërkombëtare ku Shqipëria përfaqësohet, përfshirë NATO-n, Kombet e Bashkura dhe OSBE-në, vetëm misioni ...

  http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnadg312.pdf

Showing results 1 - 3 for nga shqipëria dhe të
Relevance

Last updated: October 23, 2014