Search this site

Search Results

Showing results 1 - 9 for nga shqipëria dhe të
Relevance
 1. Shqipëria Përballet me Krizën Energjetike | US Agency for ...

  ... Nëntë muaj më parë, Shqipëria i kishte hequr ČEZ-it ... kriza në sektorin energjetik në Shqipëri kish arritur ... gjitha drejtimet, që nga ndryshimet e ...

  http://www.usaid.gov/node/161151

 2. OJQ Vendore Zhvillojnë Projekte Demokracisë në Shqipëri ...

  ... projekt 3-vjeçar për USAID/Shqipëri, quajtur “Ngritja ... ka përzgjedhur 8 OJQ nga e gjithë Shqipëria. ... më pasuritë e deklaruara nga politikanët dhe ...

  http://www.usaid.gov/node/152911

 3. Trainimi Mbështet Fuqizimin e Industrisë Shqiptare ...

  ... nevojave tanishme tregut punës këtu në Shqipëri.". ... paketën e plotë shërbimeve që nga dizenjimi deri te shpërndarja, dhe me cilësine ...

  http://www.usaid.gov/tl/node/161161

 4. HISTORIK | US Agency for International Development

  ... festoi 100-vjetorin e Pavarësisë nga Perandoria Osmane. ... Ambasada Amerikane në Shqipëri. Shqipëria, krahasuar me vendet e Europës Qëndrore ...

  http://www.usaid.gov/tl/node/73526

 5. MONITORIMI I SHËRBIMIT KUJDESIT SHËNDETËSOR ...

  ... 2013 4 Vlerat e Shpenzimeve Buxhetore nga Ministria Shqiptare e ... në mënyrë qartë që Shqipëria ka një ... si % E PBB, 20126 Shqipëri 5.97 Bosnia ...

  http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1863/KZLN-FinalReport%20-%20AL%20-%20DraftOK.pdf

 6. KOSOVË: 2014-2018

  ... 23, Mali i Zi në 51, Shqipëria në 85 ... krijojë një sektor fuqishëm privat dhe joshë investimet ... Për shembull, Kosova ende vuan nga rregullimi i ...

  http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1863/CDCS_Kosovo_2014_ALB.pdf

 7. PUNA JONË | US Agency for International Development

  ... USAID/Shqipëri. Që nga viti 1992, USAID ka dhënë një ndihmë prej më shumë ... Shqipëria ka luajtur një rol pozitiv, moderues në Ballkan dhe po bën ...

  http://www.usaid.gov/mk/node/70156

 8. Hotele dhe Njësi Akomoduese që Tejkalojnë Pritshmëritë e ...

  ... brigjeve Adriatikut dhe Jonit, Shqipëria shumë shpejt ... qenë akoma relativisht e paprekur nga fenomeni i globalizimit, turistët në Shqipëri janë në ...

  http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pa00hvvx.pdf

 9. FORCIMI I QEVERISJES NË SHQIPËRI

  ... për zbatimin e zgjidhjeve qeverisjes elek- tronike, Shqipëria ka ndjekur ... Shqiperia ... dhënave ekzistuese regjistrimit, që datonin që nga viti 1991 ...

  http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pdacm506.pdf

Showing results 1 - 9 for nga shqipëria dhe të
Relevance

Last updated: August 03, 2015