Search this site

Search Results

Showing results 1 - 3 for në evropë dhe të ardhurat
Relevance
 1. KOSOVË: 2014-2018

  ... cilët janë më afër qytetarëve dhe realiteteve me cilat ata ... Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) megjithatë ...

  http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1863/CDCS_Kosovo_2014_ALB.pdf

 2. УСАИД во Македонија: 1993-2011 USAID in Macedonia ...

  ... Sot ne i bashkojmë teknologjitë inovative, strategjitë kost ... dy dhjetëvjeçarët e kaluar, USAID ka ... shoqërisë civile, sindikatat, gazetarët dhe mediat. ...

  http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pdacs595.pdf

 3. USAID-

  ... i ekonomisë së sofistikuar, mbetet më i ulëti në Evropë. ... Ne dëshirojmë përfitojmë nga ky çast. USAID-i është proces inicimit një qasjeje ...

  http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pdabz154.pdf

Showing results 1 - 3 for në evropë dhe të ardhurat
Relevance

Last updated: July 30, 2015