Search this site

Search Results

Showing results 1 - 3 for në evropë dhe të ardhurat
Relevance
 1. KOSOVË: 2014-2018

  ... Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) megjithatë pritet ndryshojë përkrahjen e saj për zgjedhjet ...

  http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1863/CDCS_Kosovo_2014_ALB.pdf

 2. MISIONI I USAID-IT KOSOVË MISIONI I USAID- KOSOV

  ... i ekonomisë së sofistikuar, mbetet më i ulëti në Evropë. ... Shumë nga dhënat që i përmban ky raport ... nga Ministria e Financave dhe e Ekonomisë. ...

  http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pdabz154.pdf

 3. УСАИД во Македонија: 1993-2011 USAID in Macedonia ...

  ... Gjyqi i apelit Shtip dhe tetë Gjyqet themelore këtij rajoni apelit tashmë kanë ueb-faqe, ku gjithë mund ta kontrollojnë statusin e lëndës ...

  http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pdacs595.pdf

Showing results 1 - 3 for në evropë dhe të ardhurat
Relevance

Last updated: September 18, 2014