Opis projekta - USAID Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast

Serbian

USAID radi na jačanju vladavine prava u Srbiji, unapređenjem transparentnosti rada i efikasnosti prekršajnih sudova i Upravnog suda.  Radi na unapređenju integriteta i otvorenosti državnih institucija kroz podršku nezavisnih agencija i napora civilnog društva da državne organe učini otvorenijim i odogovornijim u radu.  

Issuing Country 
Date 
Thursday, August 1, 2013 - 5:15am

Last updated: April 07, 2014